72714. lajstromszámú szabadalom • Berendezés főzőedényeben, további főzőedény melegítésére

Megjelent 1918. éri október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72714. szám. XVUI/a. OSZTÁLY­Berendezés főzőedényeken, további főzőedény melegítésére. JENSEN OTTÓ ALBERT SERVAIS KERESKEDELMI KÉPVISELŐ FREDERIKSBERGBEN. \ bejelentés napja 1917 junius hó 8-ika. A találmány tárgya berendezés főző­edényeken, mely lehetővé teszi, hogy a főzőedényre további főzőedényt, pl. víz­üstöt, teáskannát lehessen helyezni, ha ezek különböző nagyságúak is, úgy hogy á főzőedényben fejlesztett meleg szolgál ía főzőedényre helyezett üst vizének me­legítésére. A találmány tárgyának két foganatosí­jási alakját mutatja a mellékelt rajz, melyen 1. ábra a főzőedény függőleges hossz­metszete a reáhelyezett üsttel, 2. ábra pedig az 1. ábrának megfelelő alaprajz. 3. ábra az üst elhelyezésének változata, 4. ábra pedig egy födélgyürü kereszt­metszete. Az (1) főzőedényre vagy fazékra a gal­vanizált vaslemezből vagy hasonlóból álló (2) gyűrű van fektetve, melynek belső nyílása további egy vagy több (3) gyűrűvel lehet szűkítve, aszerint amint kisebb vagy nagyobb átmérőjű üstöt kí­vánunk a főzőedényre helyezni. Célszerű la gyűrűket úgy szerkeszteni, hogy mind­egyik gyűrű valamely szokásos főzőedény nagyságnak feleljen meg, azonban, a 3. ábrában föltüntetett szerkezetű gyűrűk használatával egy vagy csak kevés számú megfelelően széles gyűrű elegendő az ösz­szes szokásos főzőedény-nagyságokhoz. A gyűrű a melegítendő üsthöz hozzá is lehet erősítve. Mindegyik gyűrű egy vagy több (5) gallérral lehet ellátva a vezetés és a gyű­rűk viszonylagos helyzetének biztosítása céljából. A (4) üst feneke ónozott vagy zomán­cozott lehet, hogy nedvességgel szembén kellő ellenállóképességet nyújtson. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés főzőedényeken, további főzőedény melegítésére, jellemezve azáltal, hogy a főzőedényre, egy vagy több egymásbailleszkedő, a főzőedény lefödésére alkalmas és középen egy további lefödőgyűrű, avagy egy a gyűrűbe helyezendő üst fölvételére alkalmasan alakított nyílással ellátott födőgyűrü van elrendezve. 2. Az 1. alatt igényelt berendezés foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a födőgyűrű, illetve a legbelsőbb födőgyűrű a főzőedény által melegí­tendő üsthöz szilárdan van erősítve. (1 rajilap melléklettel.) HUI RfiíZváNY rtauuAo mimdiIm budapestbn-

Next

/
Thumbnails
Contents