72710. lajstromszámú szabadalom • Üreges falak építésére való téglák

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jfgm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72710. szám. VIII/a. OSZTÁLY Üreges falak építésére való téglák. FRANCK KÁROLY KERESKEDŐ ERCSIN. A. bejelentés napja 1914 április hó 24-ike. A találmány tárgya üreges faliak épí­tésére való tégláik, amelyek segítségével az üreges falak könnyen és az elérhető legnagyobb szilárdsággal építhetők föl. A találmány lényege abban áll, hogy a kötőltéglának az üreget áthidaló, derék­szögű négyszögalakú középrésze és fecske­farkalakú, a végnapjukon a középrésszel egyenlő szélességű csapjai vannak, ame­lyeknek rézsútos oldalaiba a trapézalakú futótéglák rézsútos fölületű véglapjai ka­paszkodnak. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát képező tég­lákból fölépített üreges közfal távlati ké­pét, ja 2. ábra sarokkötés távlati képét mu­tatja, a 3. és 4. ábrán egy-egy kötő-, illetőleg futótégla fölülnézete láitható. A kötőtéglának az üreget áthidaló, de­rékszögű négyszögalakú (a) középrésze és fecskefarkalakú, a véglapjukon a kö­zéprésszel egyenlő szélességű (b) csapjai vannak, amelyeknek rézsiutos oldalaiba a trapézalakú (c) futótéglák rézsútos fö­lületű véglapjai kapaszkodnak. A téglák méretei természetesen a cél­nak megfelelően tetszőlegesek lehetnek. SZABADALMI IGÉNY. Üreges falak építésére való téglák, azál­tal jellemezve, hogy a kötőtéglának az üreget áthidaló, derékszögű négy­szögalakú középrésze és fecskefark­alakú, a véglapjukon a középrésszel egyenlő szélességű csapjai vannak, amelyeknek rézsútos oldalaiba a futó­téglák rézsútos fölületű véglapjai ke­paszkodnak. (1 njámf MtiéklrttaM

Next

/
Thumbnails
Contents