72709. lajstromszámú szabadalom • Vezetőcsiga fölhúzók és daruk számára

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72709, szám. V/f. OSZTÁLY. Vezetőcsiga fölhúzók és darúk számára. BRANKAER E1SENWERKE A.-G. CÉG TROPPAU/*1 BRANKÁBAN ÉS WURM FERENC MÉRNÖK TR0PPAU/M GRÁTZBEN. A bejelentés napja 1917 március hó 26-ika. MAGY. SZABADALMI Jelein találmány tárgya rugalmasan föl­függesztett vezetőcsiga mindenféle föl­húzok és daruk kötelei ós láncai szá­mára, melynek lényege abban áll, hogy a csiga két rugalmiasi görbített lemez kö­zötti akként van ágyazva, hogy a vonó­kötél vagy lánc, mely a térben tetszés­szerinti szög alatt további határolásban egyetlen csiga segélyével — mely minden kötél-, illetve láncirányban önműködően beáll — az egyenletes föltekercselés teljes biztosságával vezettetik a fölhuzódobra. Ily csigák különösen oly daruknál al­kalmazhatók, melyek kinyúló karja (nyakla) lengethető. A csatolt rajzon az 1. ábra a csiga Oldalnézetét mutatja az ágyazás metszetével, a 2. ábra részben metszett előlnézet a fölhuzódob vázlatos föltüntetésével, a 3. ábra a csiga helyzetét meghajlított állapotban mutatja a fölhuzódob egyik legkülső széle irányában, a 4. ábra a rugalmas lemezek eltolható megerősítése nézetben és metszetben, végül az 5. és 6. ábrák égy kilendíthető kinyúló darut vázlatos nézetben és alaprajzban mutatnak a találmány szerinti csiga példaképeni alkalmazásával, mely ábrák­ban azon fölhúzok, melyeik a darunyakat kilendítik ós emelik, el vannak hagyva. Az (1) csiga két rugalmas, pl. acélból készült (2) lemez között a (12) vastagító­tárcsákban nyugvó (11) orsón van ágyazva. A (2) lemezek egy négyélű (3) tusíkón szögecsek vagy csavarok segélyé­vel vannak megerősítve. A (3) tuskó fölső (4) meghosszabbítása körkeresztmetszetü ós ez a kerek rész (5) golyósosapágyak­ban forgathatóan van ágyazva, mely csapágyakalt a (6) tartók hordják. A ru­galmas (2) lemezek (7)-nél meg vannak görbítve oly célból, hogy a daru (8) nyakának (5. és 6. ábra) kilendíitésénél a vezetőcsiga síkja a darunyak minden/kori iránya szerint önműködően beálljon. A (10) fölhuzódob (2. ábra), melyre a lánc vagy a kötél a vezetőcsigáról fölfut, úgy amint a rajzon föl van tüntetve, cél­szerűen ki van domborítva vagy végei felé gyengén kúposán van kiképezve, hogy a kötél-, illetve lánctekercselések egyenletesen fektettesisenek reá; ellen­kező esetben ugyanis a vezetőcsiga rugal­mas1 fölfüggesztésénél fogva a kötelet, %

Next

/
Thumbnails
Contents