72706. lajstromszámú szabadalom • Eljárás súrolókefék és effélék készítésére való anyag előállítására

Megjelent 1918. évi szep tem ber hó 21 -én . \1AGY. gfeg KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72706. szám XX/c. OSZTÁLY. Eljárás súrolókefék és effélék készítésére való anyag előállítására. STEINMETZ SÁMUEL SEPRÓ- ÉvS KEFEGYÁHOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 23-ika. A találmány tárgya eljárás súrolókefék és effélék készítésére való. anyag előállí­tására. Eddig a súrolókeféket ési efféléket külföldről behozott gyökéi-nemekből ké­szítették. A behozatal megszűnte folytán ezen anyagban nagy hiány mutatkozik és a találmány célja a külföldi anyagnak belföldön bármilyen mennyiségben be­szerezhető anyaggal való pótlása. A találmány értelmében a súrolókefék készítéséihez szükséges rostszálakat köris­fából vagy hasonló faanyagból állítjuk elő, melyet azonban bizonyos kezelésnek kell alávetni, hogy a szóbanforgó célra alkalmassá tétessék. A körisfát vagy hasonló faanyagot mindenekelőtt gyalul ássál vagy késekkel rostokra vagy sávokra bontjuk. Az így kapott rostokat vagy sávokat gőzöljük és ezt követőleg olajos vagy kátrányos víziben kifőzzük, ami által azok lágyaik és hajlékonyak lesznek, úgy hogy a keke­testekbe való későbbi behuzásuk meg van könnyítve. A gőzölt és kifőzött fa­rostokat vagy fasávokat gőzben vagy forró levegőben (szá rí t óik® m rá kba n ) megszárítjuk és emellett a szárítófolya­maftot olyképen vezetjük, hogy a rostok vagy sávok a gözlés és főzés állal kaipött rugalmasságot és simul ékonyságot meg­tartsák. Végül a rostokat vagy sávokait olajjal kezeljük, úgy hogy azok bizonyos olajtartalmat vesznek föl. Ezáltal a fa a súrolásnál a vizet eltaszítja és a forró víz vagy lúg hatása alatt nem mállik szét. A leírt módon kezelt faanyag a kül­földi gyökerekkel tartósság és súroló­képesség tekintetében teljesen egyen­értékű. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás súrolókefék és effélék készí­tésére való anyag előállítására, azál­tal jellemezve, hogy körisfát vagy hasonló faanyagot gyalul ássál vagy késekkel rostokká vagy sávokká bon­tunk, ezeket gőzöljük, kátrány- vagy olajtartalmú vízben kifőzzük és gőz­ben vagy forró levegőben megszá­rítjuk. 2. Eljárás súrolókefék és effélék készí­tésére való anyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy az 1. igényben védett módon előkészített faanyagot még olajjal kezeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents