72702. lajstromszámú szabadalom • Talajművelő eljárás és eszköz annak foganatosítására főként kötött talajoknak egy művelettel való teljes porhanyósításához

_ í — A talajnak nagyobb mélységre menő lazítását ezen szerkezettel legcélszerűb­ben fokozatosan, több munkamenettel rétegenként mélyebbre és mélyebbre ha­ladva végezzük. Szabadalmi igények. 1. Talajművelő eljárás, főként kötött ta­lajoknak egy művelettel való teljes porlianyósításához, amelyre jellemző, hogy a talajt annak emelése, forga­tása és lényegesebb vízszintes irányú eltolása nélkül függélyesen vagy kö­zel függélyesen álló g oly vékony sza­lag-alakú földsávokra szeleteljük, a melyek ezen művelet közben a szer­szám behatolása által okozott meg­­hajlításuk folytán egyben apró da­rabokra- széttöredeznek úgy, hogy a talaj, aránylag csekély muunkaerővel jelentékeny mélységig és több munka­menetben bármely kivánt mélységig tökéletesen föllazítható. 2. Az 1. igénypontban védett talajmű­­velőéljárás foganatosítására szolgáló eszköz, amelyet egyoldalúan lerézselt éllel biró oly vékony tárcsák jellemez­nek, amelyek a haladás irányában és egymással párhuzamos síkokban fo­­roghatóan s egymáshoz képest hátra­felé fokozatosan eltoltan vannak el­rendezve. ° 3. A 2. igénypontban védett talajművelő eszköz oly kiviteli alakja, amelynél az egyes tárcsák tányérszerűen van­nak kiképezve. 4. A 2. igénypontban védett talajművelő eszköz oly kiviteli alakja, amelynél a tárcsákat, egy rostély szerű rombusz, alakú keret vagy több rombuszalak­ból kombinált keret foglalja össze,­­mimellett a tárcsák különálló tenge­lyei a keret rostélvrúdjain ágyaz­­tatnak. f>. A 2. igénypontban védett talajmű­velő-eszköz oly kiviteli alakja, amely­nél a tárcsákat fölvevő keret vagy keretek járműre vannak magassági irányban beállíthatóan szerelve. (>. A 2. igénypontban védett talajművelő eszköz kiviteli alakja, amelynél a. tár­csák szabadon gördülőén vannak el­rendezve. 7. A 2. igénypontban védett talajművelő eszköz kiviteli alakja, amelynél a tároák erőművileg forgattatnak. (1 rajzlap melléklettel.' i

Next

/
Thumbnails
Contents