72701. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ülés

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR. HIVATAL / SZABADALMI <]/ > C 'r SZABADALMI LEÍRÁS 72701. szám. XVIII/f. OSZTÁLY. vTVoé/^ Rugalmas ülés. ELTNER ERHARD ASZTALOSMESTER BASELBEN. A. bejelentés napja 1917 október hó 6-ika. Elsőbbsége 1916 október hó 11-ike. A találínány tárgya a párnázást pótló rugalmas ülés, mely járműveken, pl. vasúti vagy közúti kocsikon, nyilvános helyiségek­ben való alkalmazásra, valamint magánhasz­nálatra is alkalmas. Ezen ülésnél az ülés­fölületet képező, pálcákból álló hajlékony burkolat ívelt lemezrugók sora által van rugalmasan megtámasztva, mely rugóknak az üléskerethez erősített végeik előtt fekvő, részei hurokszerüen befelé vannak hajlítva, úgy hogy az ülésfölület mellső és hátsó vége közelében befelé nyúló, szabad rugó­hurkokat képeznek, amiáltal az ülés jó rugal­massága biztosítva van. Az ily módon kiképezett ülés a tulajdon­képeni ülésfölület nagy szilárdsága mellett használatban rendkívül kellemes, rugalmas­sága kitűnő' és járműveknél a lökés és rázás enyhítéséhez nagy mértékben hozzájárul. Az ülésfölületet képező burkolat célszerűen szorosan egymáshoz sorakoztatott, mozgat­ható pálcákból áll, melyek összefüggő szö­veten vannak megerősítve, mimellett a bur­kolat pálcái legegyszerűbben fából állnak, de más oly szilárd anyagból is készülhet­nek, mely ülésekhez való fölhasználásra alkalmas. Ha az ülés támlával van ellátva, akkor ez utóbbinak ugyanily előnyösen szintén ívelt lemezrugók által rugalmasan megtá­masztott, hajlékony támaszfölülete lehet, mely legcélszerűbben szintén pálcákból áll. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját mint vasúti vagy közúti kocsi paciját függőleges metszetben mutatja. • A rajzon föltüntetett pad ülésfölületét az (a) lemez képezi, ( mely szövetalátétből és ráenyvezett í'apálcákból áll. Az ülésfölület az ívelt (b) lemezrugók során fekszik föl ós hosszának mellső, valamint hátsó végén a (c) üléskeret hornyába van erősítve. A (b) lemez­rugók végeinek karomszerüen meggörbített részei a (c) üléskeret hosszanti tartóinak hornyaiba vannak beeresztve és ezeken a (d) lécek útján vannak megerősítve. A (b) rugóknak ezen végek előtt fekvő részei (e)-nél hurokszerűen befelé vannak hajlítva, úgy hogy befelé nyúló száraikkal szabad rugó­hurkokat képeznek, amiáltal az ülés jó rugalmassága biztosítva van. A pad háttámlája hasonló módon a haj­lékony (f) hátlemezzel van ellátva, mely szövetalátétből és ráenyvezett fapálcákból áll; a hátlemezt a (g) lemezrugók rugalma­san támasztják alá és a lemez hosszanti szélei a (h) támlakeret hornyaiba vannak erősítve A (g) lemezrugók Végeikkel a (h

Next

/
Thumbnails
Contents