72700. lajstromszámú szabadalom • Vas vagy egyéb fémhuzalból készült verőfejjel ellátott poroló

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. g|| KIR. SZABADALMI j|||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72700. szám. » X!V/e. OSZTÁLY. Vas- vagy egyéb fémhuzalból készült verőfejjel ellátott poroló. • # BLUM J. JENÓ GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1917 november hó 26-ika. A találmány tárgya oly poroló, mely a jelenleg alig beszerezhető nádporolók helyettesítésére vas- vagy egyéb fémhu­zalból készült verőfejjel van ellátva és melynek verőfeje a nyéllel csavarrúgó közbeiktatásával van összekötve. A talál­mány értelmében a verőfejet kép sző drótnak a nyélhez erősítendő végei egy­mással össze vannak sodorva és ezutáu belőlük olv csavarrúgó van képezve, melynek tengelye a poroló hossztenge­lyére lényegben merőlegesen áll. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakját tüntet­tük föl. A rajzon (a) a verőfej. mely tetszőle­ges keresztmetszetszerű fémhuzalból szo­kásos módon van alakítva. A huzal sza­bad végei (b)-nél össze vannak sodorva és ezt követőleg belőlük a (c) csavar­rúgók vannak kiképezve, melyek ten­gelye a poroló hossztengelyére lényegben merőlegesen áll. A (c) csavarrúgókból kiinduló (d, d) huzalszárak a (g) nyélre fölhúzott (f) hüvelyhez vannak erősítve. A (b) sodrat még a (g) nyélbe bevert (é) pálca által merevíthető. A leírt poroló különösen nagy rugal­massága és tartóssága által tűnik ki. A (b) sodrat, különösen ha azt az (e) pál­cával merevítjük, a porolófejnek tartást és nagy szilárdságot ad, míg a (c) csavar­rugóknak a porolótengelyre merőleges elrendezéséből az az előny adódik, hogy a poroló használatánál a csavarrúgó sa­ját középtengelye körül szenved torziót, a föllépő igénybevétel tehát a rúgó ter­mészetének a legjobban felel meg. Végül a rugalmasságot az is fokozza, hogy a (d, d) huzalszárak a porolófejet és a csavarrugókat szabadon tartják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vas- vagy egyéb fémhuzalból készült verőfejjel ellátott poroló, melynek verőfeje a nyéllel csavarrúgók közije­iktatása mellett van összekötve, azál­tal jellemezve, hogy a verőfejet alkotó huzal szabad végei egymással össze vannak sodorva és ezután a poroló hossztengelyére merőleges tengelyű csavarrugókba mennek át. 2. Az 1. igényben védett poroló fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a verőfejet alkotó huzal össze­sodrott része a nyélbe beillesztett pálca által van merevítve.

Next

/
Thumbnails
Contents