72695. lajstromszámú szabadalom • Kézi sötétkamra

viegjeleiit J918. évi szeptember hó 21-en. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ' 72695. szám. IX/f. OSZTÁLY­Kézi sötétkamara. WITTEK HENRIK LAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 március hó 8-ika. Jelen találmány tárgya kézi sötét­kaimara, mely könnyen szállítható és, vele az előhívás bárhol eszközölhető. Előnye ezen kamarának, hogy a lemeze­ket nem kell összegyűjteni és időszakon­ként előhívni, hanem azit a fölvétel után akár a szabadban is azonnal előhívhatjuk és fixálhatjuk. A találmány lényege abban áll, hogy fénymentesen elzárt szekrény, fölső ferde fölnvitható lapja vörös ü ve g be tét te l es van ellátva, két oldala a kéz bedughatá­sára szolgáló toldalékkal, míg a hátsó lapja befelé nyitott és a lámpa befogadá­sára szolgáló tartóval van ellátva oly oéir ból, hogy az előhívás teljesen zárt és kel­lően megvilágított kamarában bárhol eszközölhető legyen. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán isoimetrikusan, a 2. ábrán keresztmetszetben. (a) a szekrény, melynek (b) födőlapja ferdén van elhelyezve és közepén- egy (d) vörös üvegbetéttel van ellátva. Ezen födőlap fölnyitható. A szekrény két oldala (c) toldalékkal van ellátva, melyen át a kéz bedugható. Ezen toldalék vége gumibetéttel blr, hogy a kéznél a toldalék fénymentesen a kézre szorítható legyen. A szekrény hátlapja (e) tartóval van ellátva, amelynek a szekrénybe torkoló oldala nyitott, míg kifelé teljesen zárt és a lámpa tartásiára szolgál. A szekrény belsejébe helyezzük a folyadékok szá­mára szolgáló (f) tányérokat. Előhívásnál az (e) tartóban álló lám­pát mc ggyujt juk ég a z e löhivandó le me zt tartóval együtt a szekrénybe helyezzük, miután a kezeinket a (c) toldalékon ber dugjuk és kényelmesen végezhetjük az előhívási munkálatokat. A munka folyá­sát a (d) üvegbetéten nézzük, mely sötét vörös, hogy a fénysugarakat csak szűrve bocsáthassa be. A kamara szekrénye összecsukhalóaii is készíthető, hogy az szállítás alkalmá­val kis helyet foglaljon el. SZABADALMI IGÉNY. Kézi sötétkamara, jellemezve azáltal, ^ hogy fénymentesen elzárt szekrény fölső, ferde és fölnyitható lapja vörös üvegbetéttel van ellátva, két . oldala a kéz bedughatására szolgáló toldaléík-

Next

/
Thumbnails
Contents