72694. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép sűrű vagy szilárd tüzelőanyagok számára

— 2 Ezen rovátkás mélyedések egyúttal meg­akadályozzák, hogy a tüzelőanyagsugár előretolásánál az utóbbi áltál az elgázo­sítótér előtt levő dugattyú előtt egy na­gyobb rész tüzelőanyag, mint az elégés­hez szükséges, magától elcsússzon és az elgázosítótérbe átlépjen. Az elégésnél keletkező haimumaradvá­nyok vagy hasonlók vízzel kiöblíthetők, vagy más alkalmas módon eltávolíthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Égési erőgép sűrű vagy szilárd tüzelő­anyagok számára, azáltal jellemezve, hogy a tüzelőanyagnak az elgázosító­térbe való bevezetése sugáralakban és löketszerűen történik, még pedig két vagy több. egy kétszeresen vagy több­szörösen derékszögűén megtört foly­tonos Vezetékben egymásmögött el­rendezel l változó eltolódásü dugaty­tyúk által. 2. Az 1. igénypont szerinti égési erőgép kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a csővezetéknek az elégési térba betorkoló vége a belső részén fürész­fogszerű vagy más megfelelő kereszt­metszettel bíró rovátkás mélyedéseket tüntet föl. (1 rajzlap melléklettel.) SRLLA£ RTÉEAVÉWY lAJMAFCÁO NYOMDÁJA BUOM>E»T»

Next

/
Thumbnails
Contents