72693. lajstromszámú szabadalom • Fémet pótló anyagból készült szifónfej

a hüvelydarabok fölső részén (14) és (15) ütközők vannak és ezek között a száj­darabon a kiugró (16) toldat van kiké­pezve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fémet pótló anyagból, mint pl. por­cellánból ítészük sifonfej, jellemezve azáltal, iiogy a folyadékot kibocsátó (1) szájdarab a palacknyakot és a ru­galmas anyagból készült (9) dugónak a palacknyakbói kinyúló (12) tárcsa­alakú részét szilárdan körülzáró (3, 4) hüvelyben központosán és forgat­hatóan van tartva, mimellett a száj­darabnak és dugónak excentrikusan végződő furatai a szájdarab elforga­tása által egymást födik, úgy hogy ekkor a szájdarab a palack folyadék­tartalmával közlekedik. 2. Az 1. igénypont szerinti s-ifönfej egy foganatosrtási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a hüvely két vagy több darabból áll és oly kúpos fölüleíü (11) horonnyal vagy vájattal van el­látva, melyben a palacknyakból ki­nyúló és tömítés gyanánt szolgáló (12) tárcsa az elforgatás ellen bizto­sítva van. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti' sifonfej egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a szájdarab forgatásá­nak ha tárolására a hüvelydarabok fölső részén két (14, 15) ütköző és ezek között a szájdarabon egy kiugró (16) toldat van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) \ i PMím aéezvérrrrÁnejuÁG NYOMOAJA UMM

Next

/
Thumbnails
Contents