72692. lajstromszámú szabadalom • Beállíható üreges szopóka szivarkák számára

— 2 -nélkül nagyon messzire vagy egészen le­húzná. Az (m) hüvely (b) bekarimáZásának az a célja, hogy a szivarka a szopókán még egészen kihúzott szopóka esetén is feszesen álljon. Az (m^ hüvely eltolásakor a (b) barimázás a (t) dohányt mindig csak egész keskeny részen nyomja össze és ez a rész is a karimázás mögött nyom­ban kitágul. A dohánynak a szopóka egész hosszában való összenyomását ezzel elkerüljük, de egyúttal megszüntet­azzal, hegy a szopókát a szivarka hüve­lyével összekötő közbenső hüvelyt a nikotin, harmimaradék és a szivarkában lévő piszok számára igen erélyesen ható fölfogó szerv gyanánt is használhatjuk. Amint különösen a 8. ábrából lafjuk, e célból a használathoz kihúzott üreges (m) szopókát a (h) szivarkahüvelyen egyszerűen csak el kell csavarnunk, úgy hogy középső átbocsátó nyílása az elcsa­varás nagyságának megfelelően szűkül. A megcsavart helyen az átbocsátó nyí­tük ama hátrányt is, hogy a szopóka a szivarkán meglazulhasson. lásnak továbbá többé-kevésibé csavarulat alakja lesz, amely az említett célra külö-A második kivi Le) i példa az .elsőtől abban különbözik, hogy a szopóka és a mellső "(s) hüvelyrész közötti (p) össze­kö'őpont az (m) hüvely külső szélére van helyezve és hogy a szabad (s) hü­nösen előnyös. SZABADALMI IGÉNYEK. A második kivi Le) i példa az .elsőtől abban különbözik, hogy a szopóka és a mellső "(s) hüvelyrész közötti (p) össze­kö'őpont az (m) hüvely külső szélére van helyezve és hogy a szabad (s) hü-1. A dohánnyal 'töltött szivarkahüvelyen velyrész (o) zacskó gyanánt csukódik össze, amikor az (m) szopóka egészen vissza van tólva. A beállítható üreges szopókának elő­nyei a következők: A) Üreges szopóka nélkül szivarkával szemben eltolható üreges szopóka, azzal jelle­mezve, hogy a (h) szivarkahüvelyen eltolható, célszerűen vastagabb kar­tonból vagy más efféléből előállított, csőalakú (m) szopóka mellső végén, befelé nyúló (b) karimázással van el­látva, amely kissé benyomódik a 1. lehetővé teszi, hogy a dohánytölte­léket majdnem egészen kiszívjuk, 2. a dohány a szivarka mellső végén nem lesz nedves, 3. a szivairkát még igen előrehaladott leégésekor is kényelmesen tarthatjuk szivarkahüvelvbe. jellemezve továbbá megfelelő papírból előállított puhább (s) belső hüvellyel, amely az egyik végével a szivarkahüvely hátsó végén, a másikkal pedig a szopóka hosszá­nak körülbelül a közepén (p)-nél van ujjunkkal s az utóbbiaknak a nikotinnal való bemocskolását elkerüljük. B) Helytálló üreges szopókával ellátott megerősítve, úgy hogy a szopóka visszatolásakor harisnyaszerüen föl­felé húzódik és a szivarkahüvely! a szivarkával szembeni előnyei: 1. A szivarkát beállítható üreges szopó­szopókával mindig légmentesen ösz­szeköti, az utóbbinak egész lehúzását kával ugyanannyi dohánnyal tölthetjük pedig meggátolja. meg, mint az üreges szopóka nélküli szi­varkát, ami a helytálló üreges szopókával ellátott szivarkánál nem lehetséges, ha 2. Az 1. pontban igényelt, dohánnyal töltött szivarkahüvelyen eltolható üre­ges szopókának kiviteli alakja, azzal mindkét fajta szivarka nagyságának egyenlőnek kell lennie. jellemezve, hogy az (m) üreges szopó­kát a (h) szivarkahüvellyel összekötő, Ebből a körülményből továbbá 2. a beállítható üreges szopókával el­a szopóka kihúzásakor harisnyasze­rüen visszatűröd ő, egyfelől a (h) szi­látott szivarka javára jelentős térmeg­taklarítást érünk el. Az új üreges szopóka utóbbi kiviteli alakja további, igen fontos előnyt nyújt varkahüvely hátsó végén leragasztott közbenső (s) hüvely, másik végén a szopóka külső (p) szólén van megerő­* sítve, úgy hogy ha az üreges (m) szo-

Next

/
Thumbnails
Contents