72687. lajstromszámú szabadalom • Acetylénlámpa

meg és a (b) edényt szájával lefelé be­állítjuk az (a) edénybe, mikor is a be­szorult levegő a nyitotit égőn keresztül el­távozik. Közben a (g) kanóc a vizet a karbidtérbe szívja föl, megindul a gázfej­lődés, mely elzárt (f) égő esetén a tárcsa résein keresőül az alsó (h) víztömeget lenyomja. A csap nyitása után a gáz meg­gyújtható. Szükség esetén a készülék használata közben a víz utánaönthető. Az új lámpa teljesen veszélytelenül működik, minthogy a víz csak a kanóc közvetítésével érintkezik a karbiddal és esetleges túlfejlesztésnél a gáz a vizet a (b) edény alsó részében leszorítja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Acetylénlámpa, jellemezve egyik vé­gével a kairbidtérbe és másik végével a víztérbe benyúló kianócz által, mely a gázfejlesztéshez szükséges vízmeny­nyi séget szívás útján viszi föl a víz­térből a karbidtérbe. 2. Az 1. igényben védett acetylénlámpa, foganiatoisítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a vízfölszívó (g) kanóc a külső (a) edénybe szájával befelé beállított (b) belső edényt kétrészre osztó tárcsaszerű (d) válaszfalon vau keresztülvezetve. 3. Az 1. és 2. igényben védett acetylén­lámpa foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (d) tárcsa által kettéosztott (b) edény fölső (j) teré­ből az (f) égő ágazik el, ezen teret alul pedig a fogantyúval fölszerelt ki­vehető (d) tárcsa zárja el, melyet a (b) edény falából kiálló (e) peckek: ttartanak meg helyzetében.. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents