72685. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági szipka

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J|||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72685. szám. VI/e. OSZTÁLY Biztonsági szipka. LIPNER GUSZTÁV KÖNYVELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 január hó 26-ika. Jelen találmány látgya biztonsági szipka, mely lehetővé teszi, hogy a szi­vart, illetve cigarettát mindenütt ott is szívhatjuk, ahol ezzel rendes körülmé­nyeik között mások és a magunk testi ép­ségét veszélyezteítnök, vagy azzal egyéb kellemetlenségeket okozhatnánk. Ez utóbbiak közé tartozik az is, hogy a szi­var vagy szivarka hamuzása áltál a he­lyiség tisztántartásának ártunk; előnye, hogy például közúti jármüveiken vagy munkaközben az égő szivart továbbszív­hatjuk. Lényegében a találmány tárgya az égő szivarral vagy cigarettával ellátott szip­kára rátolható, külső fenéklapján zárt, palástfölületén pedig a levegő cirkuláció­jára lyukasztással ellátott hüvelyből áll. A hüvely tetszőleges könnyű anyagból, célszerűen fémből készül. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában ré­szint nézetben, részint pedig hosszmet­szetben van föltüntetve. Az (a) szipkára, melybe az égő (d) szi­var vagy cigaretta van bedugva, a tetsző­leges anyagból, célszerűen azonban! könnyű fémből készült, fenéklapján zári (b) hüvely van rátolva úgy, hogy a hü­vely szájnyílása a szipka (e) peremére tá­maszkodik. A hüvely palástfölülete a lég­cirkuláció céljából apró (c) lyukakkal van ellátva. Ezen kupakos, ill. hüvelyes sízipika al­kalmazásánál egyrészt az égő szivarral senki testi épségét vagy ruháját nem veszélyeztetjük, másrészt a szivar ha­muja összegyűl a hüvelyben és nem ár­talmas a ruhának és nem piszkítja be a helységet. A hüvely egy része kivágott lehet és osilMmmal vagy effélével lehelt ellátva, hogy a szivarozó szivarozás közben á szi­vart láthassa. SzAÉADALMl ICÉXY. Biztonsági szipka, jellemezve az égő szi­varral vagy cigarettával ellátott szip­kára rátolható, külső fenéklapján zárt, palástfölületén pedig a légcirkuláció céljaira apró lyukasztással ellátott hü­vely által. (1 rajilap nwllákMMJ

Next

/
Thumbnails
Contents