72683. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ragasztott rekeszes papírból való csomagoló anyag előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. g|s KIR. SZABADALMI jfe&7 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72683. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Eljárás ragasztott rekeszes-papírból való csomagolóanyag előállítására. KLUS EMIL GÉPSZERELŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 4-ike. Jelen, találmány tárgya törékeny tár­gyak csomagolásához való anyag előállí­tására szolgáló eljárás, mely lényegében abban áll, hogy megfelelő széles sávokra vágott rekeszpapir rekeszei kinyittatnak és a rekeszek falai nyitott állapotban a rekeszek hossztengelyének irányában ható nyomás segélyével gyűrődésekkel láttatnak el. Mellékelt rajz a találmány szerinti eljá­rással készült csomagoló anyag egy pél­dalképeni kiviteli alakját mutatja be és pedig: 1. ábra egy rekeszespapirból vágott sá­vot tüntet föl, nyitott állapotban, 2. ábra pedjg ugyanazt összenyomott falakkal. Rekeszes papírból, mely ismert módon számos papírlap összeragasztása útján állíttatott elő, keskenyebb sávok vágatnak ki, melyek hossztengelye merőleges a párhuzamosan futó ragasztási helyekre. A rekeszpapir szélső rétegeinek széthúzásá­val vagy valamely megfelelő berendezés­sel a sávok rekeszei kinyittatnak (1. ábra). A nyitott rekeszek falai azután a rekeszek hossztengelye irányában ható nyomással gyűrődésekkel láttatnak el. (2. ábra.) Az összenyomás következtében megszűnik a rekeszeknek összehúzódó képessége úgy, hogy ebben az alakjukban végleg meg­maradnak. Az így előállított anyag héza­gok kitöltésére nagyon alkalmas, hajlé­kony és elegendő rugalmassággal bír arra a célra, hogy törékeny tárgyak csomago­lásánál előnyösen legyen fölhasználható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ragasztott rekeszpapinból való csomagolóanyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy megfelelő szélessé­gűre vágott rekeszeses papirsáv re­keszei kinyittatnak és a rekeszek falai nyitott állapotban, a rekeszek hossz­tengelyének irányában ható nyomás segélyével gyűrődésekkel láttatnak el. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents