72678. lajstromszámú szabadalom • Kenőedény

következőképen történik: A süvegrészek­niek az 1. ábrán föltüntetett kölcsönös helyzetéb ől kiindulva, a (8) cső toldathoz tésztaszerű kenőszerrel töltött szivattyút csatolunk és miután a (7) süveget a (2) peremre helyeztük és az (1) födelet föl­felé csavaroltuk, a kenőszert a szivattyú­val benyomjuk. A kenőszer a (12) du­gattyút lenyomja, úgy hogy annak (13) nyilasa szabaddá válik és akkor a kenő­szer az (5) gömbre juthat, azt lenyom­hatja és a födél alatt lévő teret megtölt­heti. A kenőedény részei ekkor egymás­hoz képest a 2. ábra szerint helyezked­nek el. Ha az edény megtelt, ami az ellen­állás növekedéséről észlelhető, akkor a szivattyú dugattyúját kissé visszahúzzuk. Az így előidézett szívóhatás folytán a gömb fészkéhez, a (12) dugattyú pedig ismét a (14) csaphoz illeszkedik, amely a (13) nyílást újra elzárja. A süveg ekkor levehető, anélkül, hogy bármily csekély zsír veszendőbe menne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A Stauffer-szelencék módjára ké­szült töltőnyílással ellátott kenőedény tésztaszerű kenőszerekhez, azzal jelle­mezve, hogy annak a töltönyílással koncentrikusan kiképezett peremén (7) süvegből és ebben járó átfúrt (12) dugattyúból álló töltőberendezés van elrendezve, akként, hogy a kenő­edény megtöltésekor a dugattyú úgy helyezkedik el, hogy (12) nyílása a kenőszer áteresztése céljából szabaddá válik. 2. Az 1. alatt védett kenőedény kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a sü­vegnek a dugattyúnyílást rendes kö­rülmények között elzáró (14) csapja van. 3. Az 1. alatt védett kenőedény kiviteli alakja, jellemezve a dugattyú mozgá­sait követő rúgós szelep által. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents