72674. lajstromszámú szabadalom • Szergépek és géprészek tisztítása

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72674. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Szer gépek és géprészek tisztításira. „ . ZIEMER WALTER KERESKEDŐ BERLIN-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 25-ike. Elsőbbsége 1916 májas hó 18-ika. A találmány tárgya szer gépek és gép­részek tisztítására, különösen azoknak rászáradt olajtól, zsírtól stb.-től való meg­szabadítására. A szer elszappanosító lúgból és zsír­oldó anyagból van, mely utóbbi az el­szappanosító lúggal bensően keverve al­kalmazható. A szer előállítása céljából pl. akként járunk el, hogv 150 g. haimuzsírt 1000 g. vízben föloldunk és a lehűlt oldathoz 5 g. •ecetétert adunk. Az ecetétei>tartalmat természetesen bi­zonyos határok között változtathatjuk. A találmány szerinti szer kiválóan al-Tcalmas géprészeknek rászáradt olajoktól és egyéb szennyező anyagoktól való meg­tisztítására. Ezen célra elegendő, ha a rá­száradt szennytől megszabadítandó része­ket a szerrel megnedvesített rongydarab­bal, tisztítógyapottál vagy másefélével (dörzsölj ük. Ekkor a rászáradt olaj fölol­dódik és elszappanosodik úgy, hogy az simán eltávolítható. A találmány szerinti szer lényegesebb előnyei abban vannak, hogy az a gépek fémrészeit semmiképen sem támadja meg, különösen pedig nem ad alkalmat ' vasrészeken rozsdaképződésre és hogy az másrészt a gépek festékmázát sem tá­madja meg, továbbá nem tűzveszélyes, a kezekre ártalmatlan, nincs kellemetlen szaga, gyorsan hat, minden nyom vissza­hagyása nélkül tökéletesen tisztító ha­tású, hidegben is használható, gazdaságos fogyasztású és olcsóbb, mint a petróleum vagy tisztítóolaj. SZABADALMI IGÉKY. Szer gépek a géprészek tisztítására, külö­nösen rászáradt olaj eltávolítására, mely oly hamuzsíroldatból áll, amely­ben aránylag csekély mennyiségű ecetéter van föloldva.

Next

/
Thumbnails
Contents