72672. lajstromszámú szabadalom • Nyélmegerősítés pékeknek való bevetőlapátokhoz

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-éji. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72672. szám. X/j. OSZTÁLY­Nyélmegerősítés pékeknek való bevetőlapátokhoz. SOLTÉSZ FERENC ASZTALOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 december hó 22-ike. A pékeknek való bevetőlapátoknál a lapátrész a nyéllel rendszerint úgy van összekötve, hogy a nyélnek kétoldalt megfelelően lelapitott (laposra legyalult) vége a lapátrész villaalakuan kiképezett nyakának lapos oldalú bevágásába van beillesztve és ott a villa szárain és a nyélen keresztülmenő szögekkel, vagy facsavarokkal van megerősítve. Ennek a primitiv megerősítési módnak nagy hát­ránya az, hogy a megerősítő szögek, vagy faicsavarok, részben a használat folytán, részben a fa összeszáradása miatt, csak­hamar meglazulnak, úgy hogy a lapát­rész ide-odaleng é? így használhatatlanná lesz. A jelen találmány tárgyát képező nyél­megerősítés célja ennek a hátránynak teljes kiküszöbölése és a találmány lé­nyegileg abból áll, hogy a lapátrész villa­alakú nyakának bevágása nem lapos ol­dalú, mint eddig, hanem a végig hengeres nyélnek megfelelően hengeres oldalfalak­kal van kiképezve, úgy hogy a lapátrész nyakának ebben a hengeres bevágásá­ban, a bedugott hengeres nyél, mint valamely hüvelyben, már is szilárdan ül, mimellett beerősítésére egyetlenegy csa­varanyás szorítócsavar szolgál, mely a nyél esetleges meglazulásakor utánhúz­ható -és így a kapcsolatot rögtön újból szilárddá teszi. A mellékelt rajzon ezen nyélmegero­sítés egy foganatosítás! példája van be­mutatva, és pedig: az 1. ábrán nézetben és a 2. ábrán az 1. ábra I—I vonala mentén vezetett metszetben A rajzon (a) jelöli a lapátrészt, (b) ennek villaalakú nyakát, és (c) a lapát nyelét. A (b) lapátnyak hosszirányában a végig hengeres (c) lapátnyél átmérőjé­nek megfelelően, hengeresen ki van fúrva, úgy hogy a villa bevágása henget­res oldalfalú, és így a (c) lapátnyél be­dugott hengeres végét hüvely módjára szorosan körülveszi. A (b) lapátnyák bevágására merőlegesen a lapátnyak villaszárain és a (c) lapátnyélen kereszt­ben átmenő (d) anyáscsavarral a (c) nyél szilárdan rögzíthető a (b) lapát­nyakban, amennyiben ugyanis a (dl) szárnyas csavaranya meghúzásával a (b) lapátnyak villaszárai szorosan a (c) la­pátnyélhez nyomódnak. A (b) lapátnya-r kat saruszerüen közrefogó (e) alátétleme­zek a (dl) csavaranya és a (d2) csavarfej nyomását a fanyakra viszik át. A (d2)

Next

/
Thumbnails
Contents