72671. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés laza szövetek tömítésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72671. szám. XIII/D. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés laza szövetek tömörítésére. IDŐSB ROTTER FERDINÁND FERENC GYÁROS OBERHOHENELBEBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 9-ike. Elsőbbsége 1917 május hó 21-ike. Papírból készült szöveteknek a papir­fonalak és papirfonadékok simasága folytán mindig aránylag nagy nyílásaik vannak, mely körülmény a szöveteket sokféle célra,. így különösen liszttel vagy más poralakú anyaggal töltendő zsákok előállítására alkalmatlanná teszi, mint­hogy a zsák tartalma a nyílásokon át ki­lép és elporzik. A találmány értelmében ezen hátrá­nyon azáltal segítünk, hogy a szövet nyí­lásaiba rostmasszát, előnyösen sejtanyag­rostokat ágyazunk. Az eljárás kivitele a következő: Valaimely rostpéppel töltött vályúban több forgó henger van ágyazva, melyek között a szövetet áthúzzuk. Az alsó hen­gerek a rostpépet a vályúból kiszedik és a szövetre fölviszik, míg a nyomóhenge­rekként ható fölső hengerek a rostokat a szövet nyílásaiba sajtolják. Mindegyik hengerpár mögött a szövet mindkét olda­lán helytálló lécek Vannak elrendezve^ melyek a rostpép fölöslegét leszedik. A preparált szövetet végül fűtött hengerek­kel ellátott kalanderbe vezetjük és meg­szárítjuk. A leírt módon kezelt szövetek oly tö­mörek, hogy lisztes és egyéb zsákokként ugyanoly jól használhatók, mint a pa­mut- vagy jutaszövetek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás laza szövetek tömörítésére, azáltal jellemezve, hogy a szövet nyí­lásaiba rostmasszát ágyazunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy. a tömörítendő szövetet rostpé­pen húzzuk át. 3. A 2. igényben védett eljárás fogana­tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a rostmasszát a szövet nyílásaiba besajtoljuk és a fölösleget leszedjük. 4. Berendezés a 3. igényben védett eljá­rás foganatosítására, jellemezve több hengerpárral és ezek között elrende­zeti lécekkel ellátott vályú által, oly célból, hogy a szövetnek a vályúban tartalmazott rostpépen való áthúzá­sánál a rostok a szövet nyílásaiba sajtoltassanak, a szövetbe nem hatolt massza pedig a szövet mindkét olda­lán eltávolíttassák. PALÍ.A6 HE8ZVÉNV , ARSASÁG WÍ»OMOAJ* FUOAPfeSr&L*

Next

/
Thumbnails
Contents