72670. lajstromszámú szabadalom • Berendezés eredő tengelyirányú nyomás előidézésére dobrendszerű gőzturbináknál

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. 1 1 T — magy. kir SZABADALMI jRtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72670. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Berendezés eredő tengelyirányú nyomás előidézésére dobrendszerű gőzturbináknál. ROZINEK ARTHUR FŐMÉRNÖK PRAG-KAROLINENTHALBAN. A bejelentés napja 1917 májas hó 7-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 2-ika. Gőzturbinaberendezéseknél gyakran szükséges a hajtott résztől eredő tengely­irányú nyomás kiegyenlítése. Ily esettel állunk szemben pl. hajtóturhináknál, továbbá a Foettinger-féle transzformáto­rok hajtásalinál. A jelen találmány szerint már most lehetővé válik dobrendszerü turbináknál ezen kiegyenlítő nyomás előidézése oly módon, hogy a turbina kétáramú elren­dezését akként képezzük ki, hogy a két dobrész egymástól különböző nagyságú legyen. A mellékelt rajzon ily kétáramú tur­bina középen elrendezett sebességi ke­rékkel van példaképen föltüntetve. A gőz expanziója a keréktől mindkét oldal irányában megy végbe, amint azt a nyilak szemléltetik. Emellett az (a) dobfél kisebb átmérőjű, mint a (b) dob­fél, minek következtében a kettő közötti (c) különbözeti fölületre ható tengely­irányú nyomás lép föl a (d) keréktérben uralkodó gőznyomásnak megfelelően. A gyűrűfölületet természetesen oly nagyra választjuk, hogy az említett tengely­irányú nyomás az ezenkívül még föllépő további nyomóhatásokkal, pl. a lapát­rendszer reakciónyomásával és további dobszakaszok okozta nyomóhatásokkal együttesen eredményezze a szükséges eredő nyomást. A dob lépcsőzetének természetesen nem k,ell éppen a sebességi keréknél lennie, hanem lehet az bármely más ponton is.. A találmány tárgyának jel­lemző sajátsága azonban, hogy nyomás­heti ugrás nem fordul elő és így sem külön tömítési hely, sem pedig labirint­dugattyú nem kerül alkalmazásra, ha­nem az expanzió mindkét oldal felé foly­tatólagosan ugyanazon végnyomásig megy végbe és a kitűzött célt csupán ezen egytokos kétáramú turbina aszim­metrikus kiképzésének alkalmazásiával érjük el. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés eredő tengelyirányú nyomás előidézésére kétáramú dobrendszerű turbináknál, jellemezve azáltal, hogy a kettős áramnak megfelelő két dob­fél egyenlőtlenül van kiképezve és az ekként létesülő különbözeti dugattyú­föl ület, illetve fölületek idézik elő a szükséges tengelyirányú nyomást. (1 rajzlap melléklettel.) R-ALLM QÉUVÉNVTÁMAFTIG NROMDAJA 8U(MU»

Next

/
Thumbnails
Contents