72667. lajstromszámú szabadalom • Késfenő acélnak használható szerszámtartó

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21 -én . MAGY. gw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • 72667. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Késfenőacélnak használható szerszámtartó. LUSSER JÓZSEF TELEKKÖNYVI TISZTVISELŐ ALTDORFBAN. A bejelentés napja 1917 november hó 2-ika. Jelem találmány tárgya kések élesíté­sére használható késfenő aoél, amely egyúttal szerszámok stb. részére tartó, illetve tok gyanánt szolgál. Ezen szer­szám úgy van méretezve, hogy kényel­mesen a zsebbe tehető. A késfenő acél­nak használható szerszámtartót tehát tu­lajdonosa magánál hordhatja anélkül, hogy az őt a legcsekélyebb módon is ter­helné. ' A mellékelt rajz ezen találmány négy példakénti kivitelét ábrázolja és pedig az 1. ábra a késfenőt mint iróntartót, a 2. ábra mint csavarhúzót, a 3. ábra mint írótollszárt és a 4. ábra mint zsebkést. A késfenő acél gömbölyű, az egyik vé­gén kúposán kiképzett (a) acéldarabböl áll, amely egyik végén szerszámok, író­szerek stb. részére mint tartó van kiké­pezve, mint pl. azt az 1—4. ábra mutáfja és a másik végén recézett fogantyúja van. Az (a) rész tömören készülhet, azon­ban mint acélhüvely is kiképezhető. SZABADALMI IGÉNY. Késfen ő-acélnak használható szerszám­tartó jellemezve azáltal, hogy az acél­ból készült, kúposán végződő késéle­sítő egyik vége mint tartó szerszám, írószer stb. részére van kiképezve, a másik végén pedig recézett fogantyú­ban végződik. (4 rajalap malMkltMri.} PAU.A8 RÉSZVÉNYTÁRSAOÁG WQMOÁRFA 9<JQ*PH*TM

Next

/
Thumbnails
Contents