72663. lajstromszámú szabadalom • Füstszűrő szopóka

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21 -én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jfiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72663. szám. VI/e. OSZTÁLY­Füstszűrő szopóka. CZIPOTT GÉZA BANKTISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 január hó 23-ika. Jelen találmány tárgya a mellékelt raj­zon föltüntetett szivar-, szivarka- vagy pipaszárszopóka, mely két vagy több (b), (bl) gömbalakkal kiképezett, (a) szívó­csőből és a gömbalakban elhelyezett s a dohányfüst megszűrésére szolgáló (c): (cl) szivacs- (vatta-, vagy. efféle) göm­böcskékből áll. A szivacs stb. gömbök, (melyekben a dohányégésnél keletkező különféle mér­ges gázok és termékek lerakódnak és megbarnulnak) a szívó-csőből könnyen kitolhatok, kimoshatok vagy újjal fölvált­hatók és a szívócső gömbalakjaiba köny­nyen visszadughatok, ahol önmaguktól megakadnak, sőt ruganyosságukkal a sze­leléshez szükséges lazaságukat ismét visz­szaverik. A szívócső, mely legelőnyösebben üvegből készíthető, a füstöt lehűti, a szá­jat nem sérti és bármily mepödört papír­ral is, de magukkal a szűrő-gömb öcskék­kel is, meglepő kellemesen, kitisztítható. Ez az új rendszerű szopóka (mely a legerősebb dohányt is könnyűvé és az egészségre nézve tényleg kártalanná vál­toztatja, különösen akkor, ha a sziűrő­gömb öcskéket egy-egy csöpp vízzel itatva használjuk, mely esetben hatása a török Nargilé-pipákéhoz hasonlatos, hivatva van a közegészség ügyének eléggé fontos szolgálatot tenni és úgy eme fő előnyével, mint csinosságával, olcsóságával és tar­tósságával általános elterjedésre számí­tani. SZABADALMI IGÉNYKK. 1. Füstszűrő szopóka jellemezve olyan szívócső által, mely egy két, vagy több olyan gömbalakkal van kiképezve, melyekbe, egész egyszerű ki- és beto­lással, megfelelő ruganyos és laza anyagú (szivacs, vatta, stb.) gömböcs­kék vannak elhelyezve. 2. Az 1. pontban igényelt találmány ki­viteli alakja jellemezve azáltal, hogy a gömbszerüleg kiképezett szívócső­rész szivarhoz vagy szivarkához való kónikus alakú üvegcsőből áll. 3. Az 1. pontban igényelt találmány ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a gömbszerüleg kiképezett szívócső­rész pipaszárul szolgál. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAI BCKVÉNY TÁROASÁO NYOMDÁJA BUGAPETTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents