72658. lajstromszámú szabadalom • Tömítés forgó géprészek számára

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jgSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72658. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Tömítés forgó géprészek számára. ATLAS-WERKE A.-G. CÉG BRÉMÁBAN. A. bejelentés napja 1917 augusztus hó 3-ika. A jelen találmányt forgó géprészek számára szolgáló tömítés képezi, mely különösen víznek és más folyadékoknak tengelyek és hasonló géprészek mellett való átömlését van hivatva megakadá­lyozni. A találmány szerint egy osztatlan csúszó gyűrű, mely a forgó géprészen el­tolható, egy kerek harántmetszettel bíró gumigyűrű segélyével egy, a forgó részt körülzáró, rögzített részhez szoríttatik. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező tömítésnek egy példaképem foga­natosítási alakja hosszmetszetben van föltüntetve. A tömítendő forgó (W) géprész, a jelen esetben tengely, a mozdulatlan (T) gép­részben, a jelen esetben csapágyban, van ágyazva; a (W) tengellyel az (U) géprész forog együtt, melyhez a kétrészű (e) hü­vely van hozzáerősítve; az (e) hüvelyben van elrendezve a (c) szöggyűrű, melyben az osztatlan (b) gumigyűrű van elhe­lyezve. A gumigyűrűre az osztatlan (a) csúszógyűrű fekszik föl, mely a (W) ten­gelyen eltolható és melyet a (b) gumi­gyűrű a (T) csapágyhoz szorít. A (b) gumigyűrűt a szükségelt mértékben a (d) alátétlemezek nyomják össze. A (T) csapágyon az (f) védőgyűrű van elrendezve, mely az egész tömítést körül­fogja és azt piszkos és homokos vízzel való érintkezés, valamint úszó tárgyak által történő megrongálás ellenében meg­védi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tömítés forgó géprészek számára, jellemezve azáltal, hogy az osztatlan a forgó géprészen eltolható csúszógyűrű a kerek harántmetszettel bíró gumi­gyűrű segélyével, a forgó részt körül­fogó, mozdulatlan részhez szoríttatik. 2. Az 1. alatt igényelt tömítés foganato­sítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a tömítés kétrészű hüvelyben van el­rendezve, mely a mozdulatlan részen elrendezett védőgyűrűvel van körül­zárva. (1 rajzlap melléklettel.) »AUAS fléazvÉNYRÁFL8ASÁO NYOMDÁJA BUOAPESTBN.

Next

/
Thumbnails
Contents