72657. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémfüsttekercsek készítésére, különösen szivarkaszopókákhoz

Megjelent 1918. évi szeptember hó 12-én. MAGY. g|s KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72657. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fémfüsttekercsek készítésére, különösen szivarkaszopókákhoz. ABADIE PAPIER GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1914 julins hó 17-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 26-íka. A találmány tárgya eljárás és berende­zés különösen szivarkaszopókák gyártá­sára alkalmas fémfüsttekercsek készíté­sére. A találmány értelmében e' tekercseket egyes fémfüstlapokból és az alzatot ké­pező végtelen papírszalagból egyetlen munkamenetben úgy készítjük, hogy az alzatot a keskeny átlapolásokkal egymás mögött reáhelyezett fémfüstlapokkal együttesen egy tekercselődobhoz vezetjük s a dobra való fölfutás közben metszük szét a kívánt szalagszélességekre. Az 1. és 2. ábrán a találmány tárgyá­nak egy példája vázlatosan fölülnézet­ben, illetve az 1. ábra A—A szerinti met­szetében van föltüntetve. A II alzatpapirpálya az (r) tekercsről az (1, 2) vezet oh engerek körül a (p) föl­rakóasztalra s innen a (w, \v') sajtoló­hengerek között az (1) fölgöngyclítő­dobra jut. Amíg a II papirpálya a (p) asztal fö­lött halad, az egyes I fémfüstlapok kes­keny átlapolásokkal reája rakatnak, úgy hogy vele együtt haladnak a (w, w') saj­tolóhengerek közé s az (1) dobra. Az (1) dobra való fölfutás közben a II papir­pályát a rajta folytonos sorban fekvő I lapokkal együtt a kellő távolságra beállí­tott (t) kések révén keskenyebb szala­gokra hasítjuk föl s ezeket az (1) dobra előzetesen föltolt (h) csévemagokra te­kercseljük; a kívánt csévevastagság elér­tekor a gépet megállítjuk, az (1) dobot kiemeljük s a kész tekercseket hordó (h) csévemagokat a dobról lehúzzuk. Az (x) hajtó szíjtárcsa tengelye az (1) dob tengelyével egy kézzel vagy lábbal működtethető kapcsoló s ezenkívül egy önműködő, magábanvéve ismert (y) kap­csoló révén van kapcsolva, mely utóbbi a papirpálya túlságos feszültsége esetén a meghajtást önműködően kiiktatja. A (t) késeket hordó közös (a) késfej füg­gélyesen beállíthatóan van az (o) tenge­lyen ágyazott (n) karokra szerelve, me­lyek az (m) nehezékes karok révén a késeket engedékenyen szorítják a dobra­fölfutó papirpályához s ezáltal azt pl. a szopókaszélességnek megfelelő keskeny csíkokra vágják. Minthogy fémfüstlapok földolgozásánál fontos, hogy azok ne tapadjanak túlsá­gosan az alzaton, ennek fölületét szokott módon kissé viaszkozzuk. A föltüntetett példánál ez azáltal történik, hogy az (r)> tekercsről legördülő II pályához a (p)i

Next

/
Thumbnails
Contents