72653. lajstromszámú szabadalom • Betét cigarettatárcákba a dohány kihullásának megakadályozására

Megjelent 1918. évi szeptember h<; 12-en. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72658. szám, Vl/e. OSZTÁLY. Betét cigarettatárcákba a dohány kihullásának megakadályozására. VÁCZY GÁBOR £. É. ÖNK. ŐRMESTER KOMÁROMBAN. A bejelentés napja 1917 december hó 14-ike. Száraz dohánynál gyakorta megtörté­. nik, hogy a cigarettából kihullik, jelen találmány célja ennek a •kihullásnak megakadályozása. 1. ábra a találmány egyik, 2. ábra a másik nézetét tünteti föl. Lényege a találmánynak abban áll, . hogy a cigarettatárca egyik (1) szárnyá­nak szemben álló két oldalán a (2) és (3) kivágást alkalmazzuk (1. ábra) s e két kivágás mindegyikében egy-egy olyan (4) kart (2. ábra) helyezünk el, amely az (5) és (6) pontoknál csuklik. Az eset­ben, ha a tárca nyitva van, a (4) kart a (7) rúgó a 2. ábrán föltüntetett helyzet­ben tartja. Az egymással szemben álló (5) karrészeket a (8) vászon-, gumi- vagy fémszalaggal kötjük össze (1. ábra), a (6)-nál csukló karrészeket pedig az ugyancsak hasonnemű (9) szalaggal: Ha a (4) kart a cigaretták hosszának megfelelő távolságra beállítjuk és a tár­cát becsukjuk, akkor a (8) szalag az •egyik szárnyban lévő cigaretták végeire a (9) szalag pedig a másik szárnyban lé­vők végeire ráfeküdvén, a (7) rúgó ere­jével a cigaretták végeit az illető tárca­szárny falához szorítja (célszerű, ha a szalagok 45—60 fok alatt dűlnek a ciga­retták végéire) s így a dohány kihullását megakadályozza. A tárca kinyitása alkalmával a (7) rúgó fölszabadul, a szalagokat elemeli s így a cigaretták szabadon kihúzhatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. „Betét cigarettatárcába a dohány kihullásának megakadályozására" jel­lemezve az egyik, vagy akár mindkét íárcaszárny síkja irányában elcsusz­tathatólag is fölszerelhető olyan egy, vagy több szalagokkal, melyekkel a cigaretták végei a tárca falához szo­ríthatók, illetve befödhetők. 2. Az 1. igénypontban jellemzett „Betét cigarettatárcába a dohány kihullásá­nak megakadályozására" egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a cigaretták végeit a tárca falához szo­rító, vagy azokat befödő szalag, vagy szalagok a tárca alkalmas részein ki­képzett kivágásokban eltolható és a célnak megfelelőleg működő rúgók­kal fölszerelt egy, vagy többszörösen csukló karokra vannak fölszerelve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMBÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents