72652. lajstromszámú szabadalom • Karmantyús csőkötés

2 —- A 3. ábra ismert" rendes csökarman­­tyút ábrázol, melynél a maggyűrűt egy-, szerűen a karmantyúba lazán fektetett: (f) kötélgyűrű képezi. Igaz, hogy itt (b) mansetta tömítöszárnyai kisebbek, de azért kisebb folyadéknyomásnál ez is megfelel. A 2. ábra dupla, karmantyút ábrázol, mellyel két sima (cl, c2) cső­véget összekötünk. Ebben az esetben a maggyűrűt kétrészű (fi, f2) bádoghüve­­lyekböl alkotjuk, melyeket dróttal a (cl, c2) csővégekre megerősítünk. A belső (fi) hüvely (gl, g2) lyukai a folyadékot a két (fi, f2) hüvely által meghatárolt 'üregbe engedik, úgy hogy itt is a folya­­déknyomás a (b) mansetta szárnyaira nyomást gyakorolhat. Megemlítendő, hogy a mansettaanyag fönt megadott ke­­veréki aránya csali megközelítőleg ér­tendő, amennyiben, ha több kátrányt az aszfaltmasztixba keverünk, akkor az anyag olvasztott állapotban hígabb és le­hűlés után puhább és fordítva. SzABABALMI IfHÉHYEIÍ. * • ’ 7* 1. Egyszerű vagy kettős karmantyúd csőkötés, azáltal jellemezve, hogy a '$■; karmantyúban oly (b) tömítőmanset­­tát helyezünk le, melyet a folyadék­­nyomás a cső- és a karmantyú falaira. .; nyomja; tökéletes jfömítiés- elérése cél­­jából. / ;s 2. Egyszerű vagy kettős karmantyús csőkötés, jellemezve a karmantyúban­­elhelyezett (f), illetőleg (fi, f2) a fo­lyadéknyomást áteresztő üreges rnag­, gyűrű által, melyet a karmantyúba olvasztott állapotban öntött vagy nyo­mott (b) tömítőmansetta anyaga. ■ szárnyszerüen körülveszi. 3. Egyszerű vagy kettős karmantyús csőkötés, azáltal jellemezve, hogy az a karmantyúba öntött vagy nyomott (b) tömítő mansetta anyaga kb. 90 százaléka aszfaltmasztixból és kb. lO százaléka kátrányból áll. (i rajzlap melléklettel)

Next

/
Thumbnails
Contents