72651. lajstromszámú szabadalom • Röpítő fúvógép

el, hogy a szárnyas kerék a levegőt egy változó sebességgel meghajtható szervbe röpíti ki, mely a levegőt gyorsítva vagy késleltetve hajtja a kifúvó toldatba. Ha tehát arról van szó, hogy a levegőt depresszió alatt mozgassuk, mimellett a levegő túlnyomása nem kívánatos, akkor a levegőt fölfogó szerv nagyobb forgási sebességet kap, ellenben oly esetekben, amikor nem depresszió, hanem a levegő túlnyomása kívántatik meg, ez a szerv csekélyebb fordulatszámot nyer, mint a szárnyas kerék. Az első esetben, vagyis a levegőt fölfogó szerv gyors forgásánál azt érjük el, hogy a fúvógép-tok kiáram­lási, illetve kifúvó nyílása gyakrabban használtatik föl a szárnyas kerékből ki­röpített levegő fölvételére és ily módon a szárnyas keréknek gyorsabb teher­mentesítését, illetve nagyobb teljesítő ké­pességét érjük el. Ezáltal elesik nyomó­levegőnek haszontalan előállítása. A másik esetben a szervnek kisebb se­bességű forgása azt eredményezi, hogy a szárnyas kerékből kiröpített levegőnek a tok kiáramlási nyílásába való gyors belépése nehezíttetik meg és a szükséges túlnyomást elérjük anélkül,, hogy a szár­nyas kerék fordulatszámát ezen munka­teljesítmény számára növelnünk kellene. A légáramlás késleltetésére és gyorsí­tására való szerv sebessége tetszőlegesen beállíthatóvá tehető úgy, hogy a depres­szió vagy túlnyomás teljesen a szükség­hez képest alkalmazkodhat. A mellékelt rajzban pl. a találmány szerinti zárt ventilátor van szemléltetve, még pedig az 1. ábrában elölnézetben és a 2. ábrában harántmetszetben. (1) jelöli a (2) tokban szokott módon forgó szárnyas kereket, (3) a szárnyas kereket tokszerüen körülzáró szerv, mely a szárnyas kerék által kiröpített levegőt fölfogja és a (4) kifúvó toldathoz vezeti, mimellett ez a szerv a szárnyas keréktől függetlenül indítható forgásnak, pl. egy a szárnyas kerék tengelyen lazán elren­dezett (5) koronggal, mely szíjhajtás vagy efféle segélyével változó áttétel út­ján hajtható meg. A (3) szerv forgási sebességének beállítása által a levegőnek a (4) kifúvó toldatból való kiáramlása meggyorsítható, vagy késleltethető asze­rint, amint azt az üzem megkívánja. A (2) fúvógéptok esetleg közvetlenül is átveheti a (3) szerv működését és a szár­nyas keréktől függetlenül is meghajtható. SZABADALMI isferax. 1. Röpítő fúvógép, melynél a túlnyomás és a depresszió a kifúvó toldatból való légkiáramlás gyorsítása vagy kés­leltetése által egymástól függetlenül van szabályozhatóvá téve. 2. Szabályozás röpítő fúvógépek szá­mára, jellemezve azáltal, hogy a ki­fúvó toldatból való légkiáramlás gyor­sítása vagy késleltetése változó sebes­séggel meghajtható és a szárnyas ke­reket körülzáró vezető kerék segélye­vei történik. (1 rajzlap melléklettel.) I Mi.'JíB (*éaZvéNYTÁR8A8ÁŰ NYOMSÁJA SUOAPCSffift

Next

/
Thumbnails
Contents