72649. lajstromszámú szabadalom • Galvánelem

20%-ot adunk az elektrolythoz s azzal jól átkeverjük. Kiviteli példa: 3 kg. klórammoniumoi, 2 kg. cinkkloridot és 0.5 kg. higanyoxvdot megszárítva és porítva összekeverünk és 1 kg. porított zselatin hozzáadása után az egészből egyenletes keveréket készí­tünk. Ezt a keveréket használjuk száraz elektrolyttöltésül az egyúttal elektróda­ként szereplő cinkedényből és a barnakő depolarizátorral körülvett szénelektródá­ból álló ismert elemben. Miveil leüllepedő alkatrészek nincsenek az elemben, a deporalizáló elektródát ismert módon bemélyedésekkel, kidom­borodásokkal stb. láthatjuk el s így annak hatófölületét s egyidejűleg az elektrolyt férőhelyét is növelhetjük. Az eddigi e fajta elemeknél ez nem volt le­hetséges, mert az elem oldhatatlan alkat­részei elsősorban ezekbe a mélyedésekbe üllepedtek íe s így a depolarizá'tor ható- V képességét még fokozottabb mértékben csökkentették. SZABADALMI IGÉNY. Száraz elektrolyt-töltéssel bíró galván­elem, mely víznek későbbi betöltésé­vel válik hatásossá, azáltal jellemezve, hogy a szokásos elektrolytsókeverék zselatinnel, vizahólyaggal, enyvvel vagy hasonló, állati eredetű vízben fokoza­tosan oldatba menő, de kevés víz ha­tására csak megduzzadó anyaggal vagy ezek elegyével van összekeverve. \ MlM RÉSZVÉNYTÁMA8ÁG XYOUBAM BUBW 1—

Next

/
Thumbnails
Contents