72646. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszformentes, illetve foszforszegény mázolóanyag előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember h<; 12-en. MAGY. jg>|v KIR. SZABADALMI J|S| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72646. szára. H/g OSZTÁLY. Eljárás ioszformentes ill. foszforszegény mázolóanyag előállítására gyufadobozok számára. KUN VIKTOR ÉS TÁRSAI CÉG BESZTERCEBÁNYÁN. A bejelentés napja 1916 junius hó 29-ike. A vörös, amorf foszfor tudvalevőleg a svéd gyufák dobozain alkalmazott dör­zsölőfölület hatásos alkatrésze. A vörös foszfornak a lángot kiváltó tulajdonsága azon alapszik, hogy az érintkezés helyén a súrlódás melege folytán . átalakul a sárga, magától gyuladó foszformódosu­lattá. Különböző fémoxydók jelenlétében a vörös foszfor azonban az átalakulási hőmérséklet (260°) alatt is meggyúlásra bírható. Ebben az arányban renyhe, vö­rös foszfor aktivitásának fokozására al­kalmas segédeszközre teszünk szert. összehasonlítható kisérletek mutatták, hogy ily oxigénátvivők célszerű kiválasz­tásával az aktivitást fokozatosan növel­hetjük és. a fémoxydoknak szuperoxydok­kal való helyettesítése által oly fokát ér­hetjük el az aktivitásnak, amely már csak kevéssé marad alatta a sárga fosz­for aktivitásának; igy pl. a vörös foszfor ólomszuperoxyddal összedörzsölve már explózió kíséretében ég el. Ezen kisérletek alapján nem volt kilá­tástalan oly oxigénátvivőket keresni, amelyek a vörös foszfornál is még nehe­zebben gyuladó anyagokat, pl. a ként is annyira aktiválhatják, hogy a foszforral egyenértékű pótanyag gyanánt szolgál­hatnak a láng kiváltására. Ily elsőrendű jóságú katalizátor gya­nánt erősen szárított és finoman elosz­tott, különböző eredetű szénnek nehéz fémek oxydjaival, illetve szuperoxydjai­val való keveréke, különösen kókuszdió­héjból égetett szénnek ferrioxyddal és 6 s. r. ferrioxydból álló keverékéből annyira aktivál, hogy még fémszulfidokat is meg tud súrlódással gyújtani. Az ily keverékek a gyufadobozok dörzsfölüle­tének mázában a foszfort tökéletesen he­lyettesíthettik, vagy pedig hozzáadásukkal az eddiginél sokkal kisebb mennyiségű foszfor alkalmazását teszik lehetővé. Az ily keverékek előnye főképen az arány­lag csekély fajsúlyban áll, ami a kenő­anyag jó kihasználását tpszi lehetővé. A fönt említett keverékből 3 kg. és 1.5 kg. foszfor oly mázolóanyagqt szolgáltat, mely kb. 100.000 gyufadoboz dörzsfölü­letének bemázolására elegendő. A massza magasfokú aktivitása lehe­tővé teszi, hogy a gyújtófejekben a klőr­savas kálium mennyiségét csökkentsük, mivel az alkalmazott oxigénátvivők a légkör oxigénjét is hasznosítják a gyúj­tás -előidézésére.

Next

/
Thumbnails
Contents