72644. lajstromszámú szabadalom • Generátor

Megjelent 1918. évi szeptember hó 13-én. MAGY. ^ KIR­SZABADALMI gg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72644. szám. II/e. OSZTÁLY­Generátor. GEORGS-M ARIÉN BERGWERKS- UND HÜTTEN-VEREIN A.-G. CÉG OSNABRÜCK/M GEORGSMARIENHÜTTÉBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 20-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 19-ike. A jelen találmány tárgya generátor, melynél a salakot folyékony állapotban vezetjük el. Hogy itt jó hatású és szabá­lyozható hűtést érjünk el, az aknat gyürűalakú permetezővezetékkel vesszük körül, melyből a víz az akna köpenyére fröccsen, úgy hogy vékony, szabadon­fekvő rétegben lecsurog azon. A generá­tor állapota szerint a hűtővizet vagy valamennyi helyen egyenletesen, vagy az akna veszélyeztetett zónáin különösen erős sugárban hagyjuk lecsurogni. Lehet e célra a vízvezetéket több, elzárható szakaszra osztani, vagy pedig az egyes kieresztönyílásokat szakaszonkint el­zárni. Célszerűen tölcséralakú bádogsze­géllyel vesszük a vízcsövet körül, mely kis áteresztőhézagot hagy szabadon az aknaköpenyen. A mellékelt rajzon a generátor egy fo­ganatosítási példája van bemutatva. A gyűrűalakú (a) vízcső körülveszi az aknát, úgy hogy annak (b) kifolyató fuvókáiból a víz a (c) aknaköpeny külső oldalára fröccsen és ezen vékony réteg­ben lecsurog. A (d) bádogszegély, mely csak keskeny (e) áteresztőhézagot hagy szabadon, emellett egyszersmind bizo­nyos védelmet is nyújt a víz szétfröccse­nése ellen. A víz, mely szabadon elpáro­loghat, az (f) alsó aknarész alapos lehű­tését végzi és azután a (g) alsó csatorrían át elfolyik. A hűtés ekkor jobb és sza­bályozhatóbb, mint bezárt hűtővíztöme­gek használata esetén. SZABADALMI IGÉNY. Generátor, melynek jellemzője az, hogy aknájának (f) alsó részén hűtőszerke­zet van elrendezve, mely egy (b) föcs­kendőcsőből, egy (d) védő és elosztó bádogszegélyből és egy (g) elvezető­csatornából áll. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1YOWVÜÍ EUOWESTEO

Next

/
Thumbnails
Contents