72643. lajstromszámú szabadalom • Sztereokalejdoszkóp

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13 -én . MAGY. gW KIR. SZABADALMI ^Sg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72643. szám. I vn/d. OSZTÁLY. Sztereo-kalejdoszkóp. BUDA LÁSZLÓ FŐGIMNÁZIUMI TANÁR BUDAPESTEN. & bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. Az egyszerű kalejdoszkópnál, mint is­meretes, két, tükröző lapjaikkal egymás felé fordított, egyik él mentén összeérin­tett hosszúkás tükörlap nyer alkalmazást és a két tükör közé helyezett szabályta­lan rajz képe — az érintő él iránya men­tén a 36 fok alatt hajló tükrök közé te­kintve — még kilenc, szabályosan, kői­ben elhelyezett tükörképben fog látszani. Ennél a kalejdoszkópnál a tükrök az érintkező élre merőleges sík mentén van­nak határolva s a néző a homloksíkkal párhuzamos síkon szabályoz tízszög alak­jában lát csillagszerű idomot. Ezzel szemben jelen találmány tárgya sztereokalejdoszkóp, malyet lényegében az jellemez, hogy a tükrök határolása nem merőleges az érintkező élre, hanem ferde, 45 fok alatt. Ily módon a többszö­rös tükrözés folytán a tükrök közé tett és korong részletét képező minta egy tiz­lapú gúlapaláston fog megjelenni, mely­nek csúcsa a szemlélőhöz közelebb vagy tavolahb van, az alap körvonalai pedig legtávolabb vannak. Az új sztereokalej­doszkópnál szekrénybe helyezett két-két tükrözőlap van mindegyik szem számára elhelyezve, mely tükörpárok belső végén az érintkező élre 45 fok alatt álló és hátsó oldalán áttetszővé tett, ftiellső ol­dalán pedig szabálytalan szines minták­kal ellátott korong, a koronggal átellenes végen pedig a két kép egyesítése céljából sztereoszkóp-lencse van elrendezve. A két tükörpárhoz tartozó korongok isme­retes hajtószerkezet útján azonos fordu­latszámmal forgattatnak. A sztereokalejdoszkóp egyrészt, mint optikai játék, másrészt pedig a térbeli hatás megértésére alkalmas eszköz gya­nánt használható. Előnyei az egyszerű kalejdoszkóppal szemben, hogy amaz csak egy szemmel, ez pedig mindkét szemmel tekinthető meg, és hogy a minta ott mint síkidom, itt pedig térbeli alakzatban jelentkezik, vagyis térhatású képet kapunk. A találmány tárgyát képező készülék a csatolt rajzon példakép vett foganato­sítás! alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a sztereokalejdoszkóp fölülné­zete, a 2. ábra ugyanannak elölnézete a tük* rak és a sztereó-lencsék kölqsönös hely­zetével, a 3. ábra a baloldali korong és az ehhez, tartozó tükörpár helyzete.

Next

/
Thumbnails
Contents