72636. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi élősdieket pusztító por előállítására

•i — szitáló esőben vagy harmathyllás^or fu­valjuk rá a megvédendő növényzetre. SZABADALMI IOÉ^Y. A 70682. számú szabadalom szerinti el­járás foganatosítás! módja, jellemezve azáltal, hQgy egyrészt klqxbarypm és oilallan $i|£sz vi|és, oldatát és m,ás­részt szódát és Limsót oldatban tartal­mazó, qyassia-gyökérkivonatot külön­külön szárazra bepárologlatimk és az első poralal,vú termékhez finom ré2> , szulfátport adunk, ezt a második por­alakú termékkel keverjük, s végül az így keletkező elegybe káliumper­mapganátnak fahaipú és képporral ivajó'.keverékéi adagoljuk s az egészet újból összekeverj ük. -V.'í í":­mmm.^'.r. ' .v­t "•.. . • .. r63ZV6NVTÁR8A8Á& -vÖMOAjA auüapearfih

Next

/
Thumbnails
Contents