72635. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ércek, finomszén és effélék pormentesítésére

anyag távozik. A pormentesítés tehát fo­kozódik, javíttatik és egyenletesebbé válik; ezenkívül a légáram örvénylése i folytán a leválasztás is tökéletesebb. A' berendezés természetesen nem csak finom szén pormentesítésére, hanem osz­tályozására is használható és minden to­vábbi nélkül mé:,z, cement és más effélék pormentesítésénél és osztályozásánál is alkalmazást találhat. SZABADALMI IGÉNYEK. Berendezés érc k, finomszén és effélék pormentesítést11, belül fekvő porföl­vevőtérflel és ezt közvetlenül körül­záró leválasztófcérrel, mely terekben a berendezés belsejében létrehozott lég­áram kering, azáltal jellemezve, hogy azok az osztályozófölületek, melyek mentén az anyag a légáramot keresz­tezi, valamint a légáramot fejlesztő lapátkerék átáramlási keresztmetszete' egymással teljesen van megközelítőleg egyenlők és mindegyikük nagysága legalább egy negyede azon fölületnek, melyet az egész berendezés a lapát­kerék alsó elének magasságában mért keresztmetszetben bezár. (1 rajzlap melléklettel.) \ PÁLLAS RÉMVÉN YTÁRSA8ÁO NYOMOÁJA »UOAP6»T««

Next

/
Thumbnails
Contents