72634. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosószer előállítására

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72684, szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Eljárás mosószer előállítására. KLANCIC PIETRO KERESKEDŐ TRIESZTBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 12-ike. A találmány tárgya olcsó mosószer •előállítására vonatkozik, zsiradék vagy olajok használatának mellőzésével. A találmány lényege abban áll, hogy közönséges asztalosenyvet, bőr- vagy csontenyvet körülbelül dupla súlymeny­nyiségü vízben oly sokáig főzünk, míg az enyv nemcsak teljesen föloldatik, ha­nem szét is bomlik, illetve ha gelatinozó­képességót is elveszítette, ami pl. 50 kg. enyv és 100 1. víz keverékénél körülbelül 3—4 óra múlva bekövetkezik. Ezen enyv­oldathoz ezután 30—35 fok Bé. natron­vagy kálilúgot adunk és ezen keveréket oly sokáig forraljuk, míg az enyvoldat ragasztóképességét teljesen elveszítette és az oldat megsűrűsödik, ami további 2—3 óra múlva bekövetkezik. A hozzáadandó káli- és nátronlúg mennyisége a használt enyvnek minőségétől függ. Ezen eljárás szerint előállított sűrű anyag igen kiváló mosókivonat és gya­korlatilag olykép használtatik, hogy pl. % kg. mosókivonatot 10 1. meleg vagy hideg vízben hígítjuk és ezen oldatban az előzetesen megnedvesített ruhadarabokat döngöljük és öblítjük. Ezután a ruha­darabokat tiszta vízben főzzük és kiöblít­jük. Mindenféle bepiszkított szövet, külö­nösen zsírfoltoknak tisztítása ezen fönt leírt .mosókivonat segélyével azáltal tör­ténik, hogy a zsírfoltot kihúzó lúgmole­kula az enyv emulzióban a glutin- és chondrinrészecskék által nemcsak meg­gátoltatik abban, hogy a szövetre ráta­padjon, hanem iszapképzésre is kénysze­ríttetik, mimellett sem a szövet, sem annak szine kárt nem szenved. SZABADALMI IGÉKY. Eljárás mosószer előállítására, azáltal jellemezve, hogy bőr- vagy csonteny­vet körülbelül dupla súlymennyiségű vízben addig főzünk, míg az enyv tel­jesen szétbontatik és az oldatot ezután káli- és nátronlúg hozzáadása mellett újból addig főzzük, míg az enyvoldat ragasztóképessége megszűnt és az oldat megsűrűsödik. PMAAI néanéwvr/UWAWFE NVOMBAM

Next

/
Thumbnails
Contents