72627. lajstromszámú szabadalom • Központi munkamedencéval bíró elektromos indukciós kemence

Megjelent i !>18. évi szeptember hó l2-én.« MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72627. szám. VII/i! OSZTÁLY. Központi munkamedencével biró elektromos indukciós kemence. GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROSTAHLANLAGEN M. B. H. CÉG ÉS RODENHAÜSER VILMOS OKL. MÉRNÖK BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 12-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 3-ika. Több olvasztócsatornával és egy köz­ponti münkamedencével biró elektromos indukciós kemencék üzeménél tapasztal­ható, hogy a csatornákban és azokon a helyeken, ahol a központi medence a csatornákba, átmegy, a belső adagoló­falak kopása különösen nagy mértékű. Ez a fokozott kopás valószínűleg a csa­tornáknak az úgynevezett „pinch"-hatás folytán bekövetkező szívó hatására veze­tendő vissza. A jelen találmány tárgyával már most az olvasztócsatornákban és a központi munkamedencéből ezen olvasztócsator­náikba való átmeneti helyeken az ada­golófalaknak ezt a gyorskopását kívánjuk csökkenteni. E célra, a találmány szerint, a belső adagolófalakon, a központi me­dencének a csatornákba való átmeneti helyein, vastagításokat rendezünk el, me­lyek az említett pinch-hatás és ezzel az adagolófalak kopásának csökkenését vonják maguk után. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítás! példája van be­mutatva egy kétcsatornás elektromos indukciós kemencével kapcsolatban, víz­szintes metszetben. Itt (a) jelöli a munkamedencét és (b) az eihhez csatlakozó csatornákat. A me­dence és a csatornák (e) belső falai, fölső részükben (d), illetve (e)-nél ismert mó­don ferdén le vannak metszve. A rajz alsó része az eddig szokásos kemence­ki'képzést mutatja, míg a fölsőn látható, hogy a kemence, a találmány szerint, az (a) munkaimedence és a (b) csatornák átmeneti helyén (f) vastagításokkal van ellátva. Ezáltal a csatornákban és a köz­ponti medencének a csatornákba való át­meneti hely előtti részeiben az áram­sűrűségek különbsége tetetnesen csökken. Az áramsűrűségek ezen különbségének csökkenésével az olvasztandó anyag moz­gása is csökken és így az adagolófalak tartóssága fokozódik. SZABADALMI IGÉNY. Központi münkamedencével bíró elek­tromos indukciós kemence, melynek jellemzője az, hogy a belső adagoló­falakon, az (a) központi medencének a (b) csatornákba való átmeneti he­lyén (f) vastagítáisok vannak elren­dezve. (1 mjalap HlUkkM4 PAUAS »ÉM8» 'W IL W WI MI N MARTI N SUOAPESTE*

Next

/
Thumbnails
Contents