72626. lajstromszámú szabadalom • Karbid zseblámpa

ját képező külön sajtolt (q) lenje,z van elhelyezve. A gáz- és vízvezető cső csatlakozási helyén külső végén kézelőgombbal ellá­tott csavarmenetes (r) tü van beépítve. A (q) lemez alsó üregében talál elhe­lyezést az (s) gá^isztító néínezláp és a'z utóbbit határoló és merevítő lyukasztott bádoglemez. Az alsó karbidtartály a (d) kéngyei le­forgatása után könnyen eltávolítható. Ez a zseblámpa igen egyszerűen kezel­hető és szükség esetén a legnagyobb könnyűséggel szétszedhető. SzABA.DA.LMI IGÉNYEK. 1. Karbid-zseblámpa, azáltal jellemezve^ hogy három, alsó nyitott széleikkel egymásra szorosan ráborított sajtolt bádogtartályból áll. 2. Az 1. igényben védett karbid-zseb­lámpa foganatosítási alakja, jelle­mezve a fölső (a) tartályba helyezett égő meggyújtására rendelt, kívülről működtethető (i, j) öngyújtó Xészüíék által. 3. Az 1. és 2. igényben védett karbid­zseblámpa foganatosítási alakja, azál­tal jellemezve, hogy az alsó tartály harántmélyedésében a fölső tartályra fektetett és ismert rögzítőszerkezet segélyével fogvatartott rugalmas (d) kengyel van alkalmazva, melynek le­csappantása után az egyes .tartályok könnyűséggel szétszedhetők. (1 rojílap melléklettel.) PAUM MMVÍNVTIÍMMA* Nvmarfw suonreaía*

Next

/
Thumbnails
Contents