72625. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és hegesztőanyag mindennemű vas- és acélfajták hegesztésére

darabok egyesítendő fölületei közé szór­juk s ezeket fehérizzásig hevítve nyomás útján egyesítjük. SZABADALMI IGÉMTJUÍ. 1. Eljárás mindennemű vas- és aoélfaj­ták hegesztésiére, az egymásra hegeszt téridő fáílüileleJket tisztító , és az oxy dó­káit föl\iev>ő salakot alkotó hegesztő­anyag alkalmazásával, jellemezve az­zal, hogy a hegesztést föla.prított, cél­szerűen szilíciumtartalmú vas és oly anyagok keverékének jelenlétében végezzük, melyeik az olvadékban vas­oxydul-alkáli- vagy vasoxydul-föld­alkáliszilikált-, illetve foszíátsalakot képeznek. 2. Hegesztőanyag mindennemű vas- és acélfajtáknak, különösen gyorsesz­tergaacélnak vasra vagy acélra való hegesztésére, melyet az jellemez, hogy ammónium-, alkáli-, vagy földalkáli­fo&zfát- vagy szilikát, ammaoniuim-, aűkáli-, vagy földailkálikarbonát és célszerűen sziliciumtartalmú fémsav finoman fölaprított keverékéből áll, esetleg valamely íolyasztószer (ammó­nium-, alkáli- vagy földallkálioidsó) továbbá széntartalmú anyagok (pl­vérlúgsó) hozzátételével.

Next

/
Thumbnails
Contents