72623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyantának vagy balzsamnak növényi részekből való előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember ho lO-éu. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Ef» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72623. szárn. XI/g. OSZTÁLY. Eljárás gyantának vagy balzsamnak növényi részekből való előállítására. BAUER KÁROLY VEGYÉSZ BERLEBURGBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 29-ike. Elsőbbsége 1917 április hó 28-ika. Gyantának vagy balzsamnak gyanta­vagy balzsamtartalmú növényekből, vagy ezek alkatrészeiből való előállítására eddigelé ismeretes eljárás abban áll, hogy a gyantát, illetve balzsamot az ezen anya­gokat tartalmazó növények fölszakításá­val vagy megcsapolásával kifolyni enge­dik, vagy pedig gyantaoldó szerekkel való extrahálás útján vonják ki a gyantát, illetve a balzsamot. Közelfekvő volt a gyantának vagy balzsamnak növényi hordozóiból oly módon való kitermelése, hogy a hordozókat forró vízzel kezelték. Ennek a törekvésnek azonban meddőnek kellett bizonyulnia, mert a gyanta és/a balzsam a víz faj súlyához közel eső faj­súlyuk és nagy adhaesió erejük folytán hordozóiktól, nehezen vagy egyáltalában nem váltak külön. A jelen találmány szerinti eljárás ezt a hátrányt kiküszöböli. A jel eh találmány szerint ugyanis gyanta- vagy balzsamtar­ialmú növényeket vagy ezen növények alkatrészeit sók vizes oldatában főzik, illetve hevítik; ezen oldatok sótartalmuk folytán magasabb forrási hőmérsékle­tűek és nagyobb faj súlyúak, mint a víz. így pl. átbocsátó ^ burkolatba foglalt gyantatartalmú növényeket kiórkálcium vagy klórmágnézium oldatába mártjuk, mely oldatot a forrásig hevítjük. A gyanta a kiórkálcium oldat hevítésénél, az oldat nagyobb fajsúlya és hőmérséklete foly­tán:, gyorsan válik külön á növényi alkat­részektől és a forró folyadék fölszinére száll, melyről lefölözhető. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás gyantának vagy balzsamnak gyanta- vagy balzsamtartalmú növé­nyekből vagy növényi alkatrészekből való előállítására, jellemezve azáltal, hogy a növényeket vagy növényi al­katrészeket vizes sóoldatokban he­vítjük. *MLM MMvéNrrAMiuw »w m« BUOWMI*

Next

/
Thumbnails
Contents