72620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa impregnálására

anyag valamely zsírból, vagy paraffinból állhat és célszerűen olyan oldószerben oldatik föl, amely a fa fölmelegítésekor, esetleg vákuum előidézése mellett elpá­rolog és ezáltal a fölös zsírrészeket a fa pórusaiból való kiűzését elősegíti. Ilyen oldószer gyanánt paraffinnál pl. a benzol jöhet tekintetbe, azonban más-alkalmas anyagok és oldószerek, amelyek ugyan­azon hatást fejtik ki, szintén fölhasznál­hatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás fa impregnálására, jellemezve azáltal, hogy a fát a nedvesség fölvé­telét megakadályozó anyaggal kezel­jük oly módon, hogy a fa fölületén kívül csak a pórusok falai vonatnak be vékony anyagréteggel oly célból, hogy a fa szilárdságának a nedvfölvé­tel által okozott csökkenése és egy­idejűleg súlyának növekedése meg­akadályozható legyen. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­• natosításí módja, jellemezve azáltal, hogy a nedvfölvételt megakadályozó anyagot, miután a fa előzetesen ma­gas nyomásnak volt alávetve, a nyo­más fokozása mellett a fába szorítjuk és azután a nyomá'st megszüntetjük* mire a fa pórusaiban komprimálva volt levegő maga az anyagot, a pórus­falak vékony bevonatának hátraha­gyása mellett eltávolítja. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, jellemezve azál­- tál, hogy a nedvfölvételt megakadá­lyozó anyagot olyan oldószerben old­juk föl, amely a fa fölmelegítésekor, esetleg vákuum előidézése mellett, el­párolog és az anyagnak a porusokból való kiűzését elősegíti. l / v 'MMM NÁSZVÉNY TÁMATAC NYOMDÁJA 0VBAF>BSTSI»

Next

/
Thumbnails
Contents