72616. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés poralakú anyagnak gázáram segélyével történő továbbítására

— 78 -áramától tovaragadtassék és amely­hez a nyomógáz közvetlenül veze\letik hozzá anélkül, hogy az az anyagréte­gen átszoríttatnék, a gáznyomást foly­tonos ismétléssel hirtelenül változ­tatjuk. 2. Berendezés az 1. alatt igényelt eljá­rásnak foganatosítására, jellemezve egy, poralakú anyag tárolására szol-; gáló és gáznyomás alatt álló tartály, egy, a poralakú anyagnak a tartályból a fölhasználási helyhez való továbbí­tására szolgáló vezeték, egy, nyomó­levegőnek vagy valamely más nyomó­gáznak az említett Vezetékhez való vezetésére szolgáló vezeték, valamint egv, eZen utóbbi vezetékben elrende­zett és mechanikai eszközök segélyé­vel fölváltva nyitott és zárt szelep áltál. ,'5. A 2. alatt igényelt berendezésnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy, a gázvezetékben elrendezett forgó sze­lep által. (1 rajzlap melléklettel.) PAUM HéSZvéNYTÁMMÁG WMMJJ> MVHIHI

Next

/
Thumbnails
Contents