72611. lajstromszámú szabadalom • Kihúzótoll önműkködő folyadákpótlással

Megjelent 1918. évi szeptember lió lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72611. szám IX/a/b. OSZTÁLY Kihúzótoll önműködő folyad'ékpótlássál. KOVÁCS TIVADAR OKL. ERDÓMÉBNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 április hó 22-ike. A találmány tárgya olyan kiliuzóloll, melyben a folyadék az elhasználáshoz képest azáltal pótoltatik, hogy a töltő­tartállyal kapilláris összeköttetésben lévő és a kihúzótoll hegyéig nyúló cső, furat­tal vagy hasítiékkal ellátott test, az el­használás alkalmával föllépő kapilláris szívás következtében a folyadékot a ki­húzótoll hegyéig vezeti, illetőleg a folya­dék tapadása következtében a pengék­nek átadja. Mellékelt rajzon az önműködő folya­dékpótlásra berendezett kihuzőtollnak néhány kiviteli alakja látható. 1. ábra. A folyadékot (0) táplálócső vezeti a (P) pengék hegyéig. 2. ábra. A pengék közé nyúló, furattal, illetve (Y) hasítékkal ellátott (X) test betétként van kiképezve. 3. ábra. Az írótollak módjára fémle­mezből sajtolt (P) kihúzótoll (X) betétet három oldalról veszi körül. 4. ábra. A folyadék a kihúzótoll (P) pengéi által képezett (G) vezetékben jut el a toll hegyéig. (Csőszerű kihúzótoll.) A pengék és a pengék közé nyúló test által képezett (B) kapilláris hézag leg­följebb csak 0.5—0.5 mm. léhet. miért is a betéték a vonalvastagsághoz képest mm.-ként változnak. A pengék közé nyúló test iiyeniképen a pengék közét ki­tölti, a pengék pedig eltakarják a hasíté-r kot (Y) úgy, hogy ha a betét és a pengék által képezett (B)'hézagban be is szárad a folyadék, a kihúzótoll hegyéig nyúló furatban vagy hasüékban tovább mozog­hat. • Hógy a folyadék a pengék közé nyúló test és a pengék érintkező fölületén kel­leténél tovább föl ne szivároghasson, a pengék ki vannak lyukasztva (A). Az acélpengék belső fölülete olyan fémmel van bevonva, melyet a külön­böző- folyadékok meg nem támadnak, illetve amely a vele huzamosan érintkező folyadékokat meg nem bontja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kihúzótoll, jellemezve azáltal, hogy a folyadék a Löltőtartályból a kihúzótoll hegyéig többé-kevésbé zárt, kapilláris vezetékben úgy van levezetve, hogy az elhasználás alkalmával a kihúzó­toll hegyében keletkező kapilláris szívás a tartályban lévő folyadékra is áthat és az elhasznált folyadék ön­működő pótlását idézi elő 2. Az 1. alatt igényelt kihúzótoll kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents