72610. lajstromszámú szabadalom • Mosógép

vagy pedig egy a (b) tartány belsejét a­külléggel összekötő, a rajzon föl nem tüntetett, szelepet nyitunk. Sterilizálás céljából a (b) tartányt légmentesen el­zárjuk, úgy hogy a (c) csőkígyón át ki­áramló gőz a légköri nyomáson túlmenő nyomást fejthet ki és ennek megfelelően magasabb hőmérsékleten tartatik. A levegőnek, illetve gőznek az ugyan­csak légmentesen elzárt tokból légszi­vattyú segélyével a (j) csövön át való kiszivattvúzása által vákuumban, vagyis alacsony hőmérséklet mellett moshatunk, amint az pl. gyapjufélek mosásánál kívá­natos. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fűtőkészülékkel fölszerelt mosógép, azzal jellemezve, hogy lég- és gőz­mentes zárást lehetővé tevő elzárás­sal van ellátva, úgy hogy a légköri nyomástól eltérő gőznyomással meg­felelő hőmérséklet melllett fertőtle­nítő- vagy, sterilizálókészülék gyanánt is használható. 2. Az 1. igénypont szerinti mosógép ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy légszivattyúval áll kapcsolatban. 3. Az 1. igénypont szerinti mosógép ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a dob kötszertekercsek fölvételére való rudak behelyezésére van berendezve. 4. A 3. igénypont szerinti mosógép ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a dob homlokfölületein a kötszerteker­csek számára való hordrudak fölvé­telére mélyedésekkel van ellátva. 5. A 3. és 4. igénypontok szerinti mosó­gép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hordrudak rögzítése a rudak egyik végén lévő hantékokon átvert ékek segélyével történik. (i rajzlap melléklettel.' PAULAS lÚÓm/ÚNYTÁ*8AaÁ0 NVMSMA BUOAPESTE*

Next

/
Thumbnails
Contents