72609. lajstromszámú szabadalom • Bádogból csákozott kulcs és eljárás előállítására

I Megjelent 1918. évi szeptember hó lo-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72609. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Bádogból csákozott kulcs és eljárás annak előállítására. GEBRÜDER GRUNDMANN CÉG HERZOGENBURGBAN. A bejelentés napja 1917 február hó 11-ike. v Nyers öntvényből készített kulcsokban való jelenlegi hiány következceben azok­nak pótlásáról kell gondoskodni. A talál­mány értelmében a kulcsokat egy- vagy többrészü bádoglemezekből alakítjuk, inelyek az öntvénnyel szemben annyi­ban előnyösebbek, hogy nemcsak köny­nyebbek, hanem értékesebb anyagból is állanak. Ily kulcsok előállítása céljából bádog­ból egyrészü, de egyszerűbb inódon két­részü alakot csákozunk ki; a kétrészü azért előnyösebb, mert az egyrészüt is szögecselni kell, ha csak bizonyos nagy­méretek autogén hegesztést meg nem engednek"! A következőkben kétrészü kulcs elő­állításának eljárása a mellékelt vázlat­rajzzal kapcsolatban van leírva. Vágásokkal körülbelül az 1. ábrán föltüntetett alakokat vágunk, a 2. ábra szerint második munkamenet­ben ugy a szögecslyukakat, mint az egyik szárfélnek és pedig bal- és jobboldalának doimborodását csákozzuk, miközben disz­fejet is lehet bedolgozni, ezután (ha csak .autogén hegesztés nem lehetséges vagy nagyon körülményes volna) két ily részt (jobb- és balrészt) összeszögecselünfc, megreszeljük és csiszoljuk. Riztonsági zárak számára a rajzon ábrázolt kettős szakái elégséges az akasztó- ós emelő­kivágások bedolgozására; egyszerűbb zá­rak számára való kulcsoknál a szakáit nemcsak hosszabbra készítjük, hanem előnyösen ráforrasztás, rászögecselés vagy ráhegesztés által egy vagy két le­mezzel meg is vastagítjuk, hogy abból a szakált kireszelhessük, ha a kívánt sza­kái-alak hajlítás, sajtolás vagy törés által elő nem állítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kulcs, azáltal jellemezve, hogy az egy vagy több részben bádogból van ki­vágva. 2. Eljárás az 1. igényben védett kulcs előállítására, azáltal jellemezve, hogy egy munkamenetben a feleket (1. ábra) készítjük, melyeket második munkamenetben jobb- és balrészekké domborítunk és lyukasztunk, mire azokat összeszögecseljük, összefor­rasztjuk vagy összehegesztjük. (1 rajzlap melléklettel.) fwj« Réeevfiftruúwwte

Next

/
Thumbnails
Contents