72604. lajstromszámú szabadalom • Csukló ládák, ajtók és effélékhez

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10 -én. MAGY. g|| KIR. • SZABADALMI ]j§|f[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72604. szám, VlII/d. OSZTÁLY. Csukló, ládák, ajtók és effélékhez AMESBERGER FERENC HÁZTULAJDONOS SEEHAMBAN . U. P. MATTSEE (SALZBURG). A bejelentés napja 1917 szeptember hó 3-ika Mindenféle használati tárgyak, mint pl. ládák, ajtók, barakkok ablakai és másef­félék forgatható részeinek megerősítésére szükséges csuklók pótlására javaslatba hozták már a legkülönfélébb pótszerkeze­teket, mint pl. hevedereket, szalagokat és másefféléket, anélkül, hogy eddig sikerült volna gyorsan fölszerelhető, de emellett tartós és teljesen megbízható pótcsuklót teremteni. Ez a probléma ezidöszerint, egyéb terektől eltekintve, különösen a lő­szerládagyártásnál játszik nagy szerepet, minthogy ily4 pótcsukló megteremtésével a termelés lényegesen egyszerűsíthető és fokozható volna. A találmány értelmében ezt a feladatot azzal oldjuk meg, hogy a csukló pántjait szög- vagy vósőszerüen alakított átütő vassá képezzük ki, amelyet célszerűen ha­rántirányban verhetünk keresztül az ösz­szekötendő részek húsán. A rajzon az 1. ábra a csukló egy foganatosítási alakját távlati képben mutatja. A 2. ábra a csukló alkalmazását zárt ládán tünteti föl. A 3. ábra a csuklórészek helyzetéi nyitott ládánál mutatja. A csukló két egymásba akasztott saját­ságos (1), (2) fülből áll, amelyek a (3), (3) csuklópántok fejeit alkotják. A csukló­pántok sajátságos, szög- vagy vésőszer iten alakított (4), (4) átütővasakká vannak ki­képezve, amelyeket a 2. és 3. ábrán lát­ható módon harántirányban verhetünk keresztül az összekötendő (x, y) részek húsán. Mindkét csuklórész füleikkel együtt hi­deg uton bádogból könnyen csákozliatő, ha, mint az 1. ábrán látható, az (1) fülét csatt, a (2) fülét pedig a csatba akasztható gyűrű gyanánt képezzük ki. A csuklókat az (x, y) részeken aklcépen erősíthetjük meg, hogy pl. az (a) csuklórészt a láda (x} födelének célszerűen előre kifúrt furatán ütjük kQsesztül és végét kampószerűen az (x) részbe verjük. Hasonló módon erő­sítjük meg a (b) csuklórészt a láda (y) falában. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csukló, jellemezve azáltal, hogy pánt­jai szög- vagy vésőszerűen alakított .

Next

/
Thumbnails
Contents