72603. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár nyílásfödők számára

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI jSSBr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72608. szám, XVI/b. OSZTÁLY. Biztonsági zár nyílásfödők számára. ATLAS-WERKE AKT.-GES. CÉG BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 3-ika. A jelen találmány "biztonsági zárnyílá­sok, mint hajóablaknyílások, tetőablak­nyílások, hajólejárati nyílások, tetőkijá­rati nyílások s-tb. fedői számára, mely zárnak illetéktelen nyitása idegen kulcs­csal, fogóval vagy hasonló szerszámokkal teljesen lehetetlen. A találmány szerint a zárt alkotó csavaranya kúpalakú és leke­rekített élekkel bíró horonnyal van ellát­va, mellyel a zárhoz tartozó kulcs fejének egy bordája kapcsolódik. A csavaranyá­nak kúpalakú kikepz-ss és a horony élei­nek lekerítése következtében lehetetlen a csavaranyát idegen kulcscsal vagy szer­számokkal megfogni, mivel azok a csa­varanyán lecsúsznak. A melléke!* rajiban a találmányt ké­pező zár példaképen egy foganatositási alakjában van föl tüntetve. Az 1. ábra a zárt a'kotó csavaranyának függélyes metszete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra a zárhoz tartozó kulcsnak füg­gélyes metszete. Az (a) csavaranya (1. ábra), mely a zárásnál egy, ismert módon csap körül ellendíthető csavarosóra csavarodta tik, kúp alakjával bír és egy alkotója mentén a lekerekített élekkel bíró (b) horonnyal van ellátva (2. ábra). A csavaranyát csak a (d) kulcscsal lehet oldani . (3. ábra), melynek feje belül a (c) bordával van ellátva,' mely akként van kiképezve, hogy az a (b) horonyba illik. A kulcsnak feje szintén kúpalakú és ürege ürös kúp alak­jával bír, mely a csavaranya kúkalakjá­val egybevág. Az előzőkből világos, hogy az (a) csa­varanyát csak a hozzátartozó kulcscsal lehet meghúzni vagy oldani, míg sem fo­góval, sem semmiféle csavarkulcscsal a csavaranyát mozgatni nem lehet, mivel ezen Szerszámok a csavaranya kúpján és lekerekített hornyában meg nem fogodz­hatnak. SZABADALMI IGÉNY. Csavaranya alakjában kiképezett bizton­sági zár nyílásfödők számára, jelle­mezve azáltal, hogy a csavaranya kúp alakjában van kiképezve és lekerekí­tett élekkel bíró horonnyal van ellát­va, melybe egy kulcs ürös kúp alak­jában kiképezett fejének egy bordája beleillik. (1 rajzlap melléklettel.) WtiU HÉ&ZVéNVT8R8A8Á© NYOM»Á« BUOAPfiiTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents