72594. lajstromszámú szabadalom • Készülék két önműködően töltődő, váltakozva dolgozó tartály vezérlésére

Magjelent l*» 18 évi szeptember no lO-éii. MAGY. ^ £IR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72594. szám. . XXI/C. OSZTÁLY. Készülék két önműködően töltődő, váltakozva dolgozó tartály vezérlésére. G. POLYSIUS CÉG DESSAUBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 május hó 30-ika. A találmány tárgya készülék önműkö­dően töltődő, váltakozva dolgozó, iszap­nak vagy hasonlónak nyomólevegővel való szállítására szolgáló tartály vezérlé­sére. Ha az ily tartályok ösmert módon iszappal vagy hasonlóval megteltek, úgy a nyomólevegő hatása alá . helyezendők, mely a folyadékot a tartályból kiszorítja. Két tartálynak alkalmazása mellett, folytonos üzem elérése céljából, emellett -kívánatos, hogy az egyik tartály megte­lése után és nyomólevegővel való kiürí­tése alatt, a második eközben megtelő tartály ne vezéreltessék át kiürítésre addig, míg az előbbi nincsen teljesen ki­ürítve. Hasonlóképen, ha a második tartály kiürült és az előbbi még töltés alatt áll, addig míg ez nincs teljesen megtöltve, nem szabad a másik tartályt töltésre át­állítani. A mellékelt rajzban föltüntetett vezér* mű a két iszaptartálynak kényszerített váltakozó működését különösen egysze­rűen és megbízhatóan biztosítja azáltal, hogy a tartályokat nyomólevegővel ellátó vezérmüvek egymást kényszermozgásu­lag befolyásolják. A rajzban baloldalt fpltüníetett vezérlő­szerv az egyik, a jobboldali viszont a másik iszaptartályliQZ tartozik. A talál­mány tárgyát képező készülék példaké­pem megvalósításához a tartályok önma­gábanvéve ismert módon fővezérlőszer­kezetekkel vannak fölszerelve, amelyek elővezérlőművek révén, tá pl állata alt, nyo­mólevegővel. A fővezérlőszerkezetek a (6) vezetéken át a nyomólégforrással állanak összeköttetésben. Az (5a) és (5b) tokokban alkalmazott (7a) és (7b) hen­gertolattyúk alkotják a fővezérlöszerke­zeteket. A tolattyúk különbzéki dugattyús tolattyúkként vannak szerkesztve, úgy hogy közepükön /be vannak esztergálva és a dugattyús tolattyúk két oldalán is beesztergálásokkal vannak ellátva. A dif­ferenciális dugattyús tolattyúk tetszőleges rudazat révén laza összeköttetésben álla­nak egymással, úgy hogy pl. a (7a) és (7b) tolattyúk középső beesztérgálásához (16a) és (16b) dugattyúrudak csatlakoz­nak, melyek tömítve nyúlnák ki az. (5a) és (5b) tokokból. A dugattyúrudak (17a) és (17b) fejekkel ellátott végei azonban egymással nem függenek össze, hanem a (7a) és (7b) tolattyúk egymástól függet­lenül távolodhatnak el egymástól jobbra

Next

/
Thumbnails
Contents