72579. lajstromszámú szabadalom • Hangvisszaadó készülék

Megjelent 1918. évi augusztus hó 39-én. szabadalmi SZABADALMI 72579. szárú. Vll/j. OSZTÁLY Hangvisszaadó készülék. gyóby antal plébános sajtoskálon. A beje)eniáa'alpja'Í'Í>Í3'oÖÉólíer hó 25-ike. Jelen találmány tárgya hangvisszaadó­készülék, melynek segélyével az elektro­mos hullámok által továbbított hang visszaadható, még pedig úgy, hogy az egy bizonyos körzetben (szobában, te­remben) tisztán hallható és érthető. A találmány tárgyának két példaké­pem kiviteli alakját a mellékélt rajz tün­teti föl, melyen az 1. ábra az egyik kiviteli alak oldal­nézetét részben metszve sematikus el­rendezésben bekapcsolva, a 2. ábra a másik kiviteli alak oldal­nézetét részben metszve tünteti föl. A jelen találmány egyik kiviteli alakja (c) deszkára szerelt két különböző nagy­ságú (a) és (b) dróttekercsből áll, ame­lyek közül a nagyobbik (b) tekiercs rúd­alakú (d) lágyvasmagot, a kisebb (a) te­kercs pedig a csőalakú (f) lágyvasmagot veszi körül, amelynek a (d) lágyvasrúd felé eső peremére (e) vaslemez van erő­sítve. A (h) elektromos „ telep által táplált (B) hangátvevő készülék elektromos hul­lámai az (i), illetve (j) huzal segélyével az (a) és (b) tekercsbe jutnak. Az (a) és (b) teljercs tekercselése ellenkező irányú úgy hogy a (d) lágyvas (e) vaslemez felé eső része mindig egynemű leszi a vas­lemezzel, úgy hogy a (d) lágyvasrúd az (e) vaslemezt mindig taszítani fogja. Valahányszor elektromos hullám fut vé­gig az (a) és (b) tekercsen, az (e) vas­lemez (d) elektromágnes taszításának következtében az (f) lágyvascsőbe lévő levegőoszlopot rezgésbe hozza, mely rezgést a (g) hangtölcsér levegője meg­erősítve ad át a környezet levegőjének. A találmány második kiviteli alakja (c) deszkalapra erősített (b) elektromág­nesből áll, melynek a (d) lágyvasmagja mellé (e) vaslemez van szerelve, mely (k) pálca segélyével az (e) csillámlemez­zel van összekötve. Az elektromágnes (d) magja az- (e) lemezt vonzza, mely vonzás következménye az (e*) csillám^ lemez taszítása lesz. Az (e') csillámlemez taszítása követ­keztében a (g) hangtölcsér levegőjét hozza rezgésbe, amely rezgését megerő­sítve adja át a környezet levegőjének. \ SzABADAUU IdÉJTTVK. 1. Készülék elektromos hullámok által továbbított hangok visszaadására, jel­lemezve két ellenkező tekercselésü és különböző erősségű elektromágnes

Next

/
Thumbnails
Contents