72577. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető pengével ellátott borotva

Megjelent 1918. évi attgn«tnn» hó »Ma. MAGY. ^ SIR SZABADALMI gf f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72577. szám. Ill/b. OSZTÁLY. Kicserélhető peagável ellátott borotva. > deutsch miklós kereskedő újpesten. ^ A bejelentés napja 1»18 j&nnár h4 8-ika. A találmány tárgya kicserélhető pen­gével ellátott, borotva, mely lényegében abban áll, hogy a penge két oldallemez között elmozdithatatlanuí van tartva és & két oidallemez fölső kiugró vastagítá­sára a borotva csatornaaJakuaii kiképe­zett nyele rá toldható, úgy hogy a^nyél a .két oldallemezt a pengével együtt össze­tartja. Ha a borotva nyelét az oldalle­. mezről eltávolítjuk, akkor az oldalteme­.zek széjjelvétele után a penge eltávolít­ható, illetve y kicserélhető, úgy hogy' a pengét mindenki magánál hordhatja és szükség esetén a borotvanyélbe teheti! Mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja 'van föltün­tetve és természetes, hogy* a szerkezeti részletek módosíthatók,- anélkül, hogy a találmány lényegéből eltérnének. Az 1. ábra a találmány szerinti borotva oldalnézete. A 2. ábra keresztmetszete nagyobbított léptéikben. * Az (a) pengén keresztülhatoló (b) sző­gecsefc a megfelelő furatokkal ellátott (c, c) .oldallemezeik fölvételére szolgál­.nak, úgy hogy a két oldallemez a pengét kétoldalt elmozdithatatlanuí körülveszi. A (c) oldallemezek fölső része előnyösen félköralakú (d) kiugrásokkal vannak eí­.látva." A borotva (e) nyele csatomaialakú és á (c) oldallemezek (d) kiugrásaira tol­ható, miáltal , a két oldallemez az (a) pengével együtt szilárdan tartatik össze. Ha az (e) nyelet az oldalleníezekről ki­húzzuk, akkor a penge eltávolítható és. eltehető. SZABADALMI IGÉNY. Kicserélhető pengével ellátott borotva, » azáltal jellemezve, hogy a penge két oldallemez között dimozditihaita'tlanxil van tartva, amelyek fölső részükön előnyösen félköralakú kiugrásokkal • vannak ellátva, amelyekre a borotva csatornaalakú nyele rátolható. <1 rajcl&p melléklettel)

Next

/
Thumbnails
Contents