72573. lajstromszámú szabadalom • Tábori malom

Megjelent 1»18. évi augusztus hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72573. szám. X/i. OSZTÁLY. Tábori malom. SZOKODY GYULA FÓMOLNÁR DUNAPATAJON. A bejelentés napja 1916 október hó 14-ike. Jelen találmány tárgya rendkívül egy­szerűen és bárhol gyorsan üzembe he­lyezhető, szállítható tábori maJoim, mely­nek segélyével rövid idő alatt nagyobb mennyiségű kifogástalan liszt állítható elő. A taiájmány tárgyát a mellékelt rajzok tüntetik föl, melyeken az 1. és 2. ábra a tábori malom oldalné­zete, a 3. ábra elülnézete, a 4. ábra fölülnézete, az 5—13. ábra a tábori malom egy részé­inek a körkefeszitának oldal-, s ennek egyes részeinek fölülnézete, a 11—13. ábra szintén a malomhoz tar­tozó nyomótöinlőszűrő elül-, illetve ol­dalnézete, a 14. ábra pedig a tábori malom őrlési tervezete. Mint a rajzokból kitűnik, a tábori ma­lom áll 2 drb egymástól különálló meg­felelő nagyságú teherautóból (A—B), amelyek egyikére: (A) van rászerelve egy drb símaörlő (1) hengerszék, s egy, drb (2) hámozóg^p, fölötte (3) rögxzitá­ral, továbbá egy drb. kétrészű (4—5) fölvonó, mely az oldalaihoz szilárdan rögzített, s oldalt vízszintesen kiálló hosszú (6) csapon nyugszik, mely az (A) autóra épített (7) gerendázatokon elhe­lyezett (8) csapágy, illetve a csapágyak­ban megrögzített (9) hüvelyszerű csőben, önmaga körül félkörben, valamint oldalt vízszintesen elmozgatható (4. ábra). Ezen autó (7) gerendázatán van még elhelyezve egy (10) közlőmű, (11, 12, 13, 14) szíj tárcsákkal, a fölvonók, a rög­szita és porszűrő hajtására, valamint egy gaibonafölöntő (15) garat is. (B) autón megfelelő magasságú (16) emelvényen van elhelyezve egy pár (17) kőjárat, mely az autqpadlózat ós az emelvény fölszíne között, a (18, 19) szíj­vezetők segélyével oldalról a mótor (C) tengelyéről könyökhajtást kaip. Ugyanezen autón van még .fölállítva egy drb kétrészü (20, 21) 'körkefeszita (5. ábra), amelybe két munkagép külön­külön dolgozhat. A körkefeszita áll: több (A, B, C) ke­retből, (D) c^llagalakú kefekészülékből: és csigavonal alakban jobbra és balra hajlított (e, f) kotróból, amelyek egy közös négyszögletes (g) tengelyre lesz­nek az 5. ábra szerinti sorrendben fölül­ről aláeresztve. Ezen (g) tengely a síáta alján lévő kengyelszerö (1) áthidaláson /

Next

/
Thumbnails
Contents