72571. lajstromszámú szabadalom • Satu

Megjelent 1»18. évi augusztus hó 2 9-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72571. szám. XVl/d. OSZTÁLY Satt. LAGERBÁCK PER GUSZTÁV MÉRNÖK SALTSJÖ-DUFNASBEN. , A bejelentés napja Í917 április hó 10-ike. A találmány tárgya satura, különösen párhuzamos eltolású satura vonatkozik, melynél a pofák a csavarorsó utján szo­kásos módon történő beállítás után egy­máshoz könyökeanelőszerű szerkezettel még jobban közelíttetnek. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy foganatosítás! alakját az 1. ábrán függőleges metszetben és a 2. ábrán fölülnézetben mutatja. A helytálló (2) pofa (1) tartója a (3) állvánnyal szilárdan van összekötve, míg a mozgatható (4) pofát tartó (5) szán az állványban eltolható. A (6) csavar a (7) csavaranyán megy keresztül, mely az (5) szánban forgathatóan ágyazott (8) csap­pal áll összeköttetésben. A csavar ezen­kívül a (9) keresztfej négysarkú részén is keresztülhalad. A kereisztfej a (3) áll­vány (10) csapján ágyazott és egymással esetleg keresztszerüen összekötött két (11) karon forgathatóan van elrendezve. A (6) csavar vége a (9) keresztfej négy­sarkú részeihez fekvő csavaranyákkal van fellátva. A (6) csavar külső vége síámára a (3) állványban kiképezett (6x) nyílás eléggé bő ahhoz, hogy a csavar némi oldalirányú mozgását megengedje. A (6) csavarra merőlegesen az állványban a (12) csavar vagy efféle van elrendezve, melynek belső vége a (9) keresztfej négy­sarkú részéhez szorul. A satú használati módja a következő: A (6) csavar forgatásánál az (5) szán a (8) csap útján a helytálló (2) pofához tolatik, miközben a (11) karok és a (6) csavar egyenesbe állnak be. Ezután a (12) csavart meghúzzuk, ami által a* (9) keresztfej oldalirányban eltolátik, úgy hogy a (6) csavar a (11) karokkal szöget zár be és a (8) csap a (10) csaphoz, tehát a (4) pofa a (2) pofához közeledik. A (11) karok, valamint a (6) é® (12) csava­rok tehát könyökemelőszerüen hatnak és a pofákat egymáshoz szorítják. SZABADALMI IOÉHY. Satú, azáltal jellemezve, hogy a pofákat bejállító (6) csavarorsó a csavarme­netein elrendezett (7) csavaranya útján a satú mozgatható (4, 5) pofá­jával, a (9) keresztfej útján píedig a satú állványában lengefchetően ágya­zott résszel (pl. a (11) karokkal)

Next

/
Thumbnails
Contents