72569. lajstromszámú szabadalom • Szalagok hajtóhevedere és effélék végeinek összekötésére való kapocs

Megjelent i:>18. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72569. szám. XXI/d. OSZTÁLY Szalagok, hajtóhevederek és effélék végeinek összekötésére való kapocs. HALITZKI HERMANN ÜZEMVEZETŐ WEIPERT-NEUGESCHREIBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 19-ike. A jelen találmány tárgya szalagok, hajtóhevederek és effélék végeinek ösz­szekötésére való kapocs, úgynevezett szíjzár. A mellékelt rajzon ennek a kapocsnak egy foganatosítási példája van bemu­tatva, és pedig: az 1. ábra a nyitott kapocs két részét ábrázolja, a 2., 3. és 4. ábra pedig a zárt kapcsot tünteti föl nézietben, hossz- és kereszt­metszetben. A kapocs a találmány szerint két, (a) és (b) kengyelből áll, mimellett az egyik kengyel (c) csapjai a másik kengyel (cl) furataiba nyúlnak be. E kengyelek, a ka­pocs zárt állapotában, az egyik kengye­len csuklósan megerősített, előnyösen rugalmas (d) fogókarral tartatnak fogva. Az (e) heveder, vagy efféle összekötendő végei a 4. ábrán látható módon vannak a kapocsra erősítve. [SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szalagok, hajtóhevederek és effélék végeinek összekötésére való kapocs, jellemezve két (a, b) .kemgyel által, melyeknél az egyiknek (c) csapjai a másiknak (cl) furataiba nyúlnak és melyekét a kapocs zárt állapotában az egyik kengyelen csuklósan meg­erősített (d) fogókar tart szilárdan össze. 2. Az 1. pontban igényelt kapocs foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (d) fogókar rugalmasan van kiképezve. (1 rajilap mellékletei.) lteMéNVTl(llMA0 NVWNBAM MWMMVfc

Next

/
Thumbnails
Contents